ZF kjøper seg inn i programvareselskap

Tyske ZF ønsker å stå i front når det gjelder fremtidens autonome, eller selvkjørende, kjøretøy. Derfor har selskapet kjøpt en aksjepost på 6 prosent i det sørkoreanske programvareselskapet StradVision.

For å kunne ta i bruk autonome kjøretøy, blant annet busser, i det offentlige trafikkbildet, er det av avgjørende betydning at kjøretøyene oppdager og identifiserer andre veibrukere, veimerking og trafikkskilt, også under krevende værforhold og i dårlig lys. Derfor har ZF skaffet seg påfyll av kompetanse gjennom å kjøpe 6 prosent av StradVision, et selskap som utvikler kunstig intelligens basert på prosesseringsteknologi for autonome kjøretøy og ADAS-systemer (ADAS = Advanced driver-assistance systems, eller avanserte sjåførassistanse-systemer på norsk).

– Samarbeidet med StradVision utvider vår oppfatning av autonom kjøring og sensorfunksjoner betraktelig, sier Marc Bolitho, utviklingssjef ved ZFs Electronics og ADAS-divisjonen. – Sammen med våre sensorer, mellomvareplattform og høytytende databehandlingsløsninger, kan programvareekspertisen fra StradVision gi en nøkkelkomponent i vårt arbeid med autonome skyttelbusser, nyttekjøretøy og lette kjøretøy som kan optimaliseres for sentraliserte elektriske arkitekturer.

StradVision-programvaren skal kunne gjøre det mulig for kjøretøy å oppdage og identifisere gjenstander nøyaktig, som andre kjøretøy, kjørefelt, fotgjengere, dyr, ledig plass i trafikken, trafikkskilt og lys, selv under tøffe værforhold eller dårlig belysning.

Partnerskapet er ment å skulle styre ZFs globale økosystem for automatisert kjøring på nivå 3 og nivå 4. Nivå 3 er begrenset selvkjøring hvor kjøretøyet helt kan overta kjøringen uten at sjåføren trenger å følge med på veien. Når omstendigheter endrer seg, vil kjøretøyet i god tid gi sjåføren tid til å overta kjøringen. På nivå 4 er kjøretøyet helt selvkjørende og vil kunne ta alle avgjørelser uten sjåførens hjelp. Forutsetningen er imidlertid veier tilpasset denne type selvkjøring. (Høyeste nivå, nivå 5, er full autonomi på alle slags veier åpen for vanlig trafikk.)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.