Zerokonferansen med fokus på fornybart

«Det å bruke pensjonsfondet som politisk verktøy er å skyte seg selv i foten», sa Statsminister Erna Solberg da hun be utfordret på bruken av oljepengene. Zerokonferansen i Oslo ble en høylytt diskusjonsarena tirsdag på veien videre for landet vårt.

Statsminister Erna Solberg ble utfordret av AP leder Jonas Garh Støre på spørsmålet om pensjonfonden kunne brukes som politisk pressmiddel for en bedre verden. Statsminsteren var tydelig på at det ikke er aktuelt å benytte statens pensjonsfond for å drive politikk og sa det var som å skyte seg selv i foten.

Jonas Garh Støre var ikke fornøyd med svaret og mente Norge ville ha alt å tjene på å presse på for å få andre statsledere til å endre kurs.

«Det er større sannsynlighet for at en skyter seg selv i hode enn foten ved å ikke gjøre noe», sa han som tilsvar til Statsminsteren. Altså skarpe ord og høy diskusjon preget første dag av Zerokonferansen. Deres debatt på hovedscenen la føringen for flere diskusjoner og samtaler resten av dagen. Hva kan Norge gjøre for å endre verdens syn på klimautfordringene? Regjeringen tar spørsmålet alvorlig, i følge dem selv. Men oposisjonen på Stortinget mener det gjøres så alt for lite på alle plan. Støre krevet en mer tydelig politikk fra Regjeringen.

Håpene og målene for et renere klima i Norge er hovedfokus på alle politiske nivåer nå. Oslos byrådssjef Raymond Johansen (AP) er stolt over å kunne bo i den hovestaden i verden med et klimabudsjett. En by som er et forbilde for mange storbyer i verden. Oslo sitt klimabudsjett kopieres nå over hele verden og innen kort tid vil også New York innføre det.

«Men på nasjonalt nivå finnes det ikke et klimabudsjett», skyter Lan Marie Nguyen Berg (MDG) inn i det hun entret scenen etter byrådslederen. Hun utfordret Regjeringen på dette og mente at det ikke var noe som stoppet Norge for å innføre et ambisiøst klimabudsjett. Og hun viste til at Oslo har klart å enes om gode tiltak for å bedre luftkvaliteten, samt gjøre byen mer attraktiv. Kollektivsystemet er blitt bedre og i de nye avtalene som byrådet har blitt enige om, så skal også kollektivreisene bli rimeligere.

Ting skjer raskere enn antatt

Zerokonferansen er også en arena for å vise omverden at ting skjer, og at ting skjer raskt. For få år siden ble det snakket om at de store endringene vil komme rundt 2021. Men allerede nå skjer det store endringer innen tungtransporten og buss. Oslo har fått godt over 100 batterieelektriske busser i drift. Og under konferansen så signerte DB Schenker og Volvo en avtale om leveranse av 7 fullelektriske lastebiler med opsjon på tre ekstra.

Intensjonsavtalen ble undertegnet mellom partene under første dag av årets Zerokonferanse. Dette innebærer at DB Schenker og Volvo Norge fra og med 2020 vil stå for en milepæl i norsk transporthistorie; nå vil vi endelig se nye, større serieproduserte elektriske lastebiler i ordinær drift på norske veier.

«Vi i DB Schenker investerer nå i tyngre elektriske kjøretøy for å oppnå vår målsetning om 100 prosent utslippsfrie vareleveringer i Oslo i løpet av 2020. Vi er stolt miljøambassadør til Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019, og denne investeringen tar oss utslippsfritt videre i årene som kommer», sier Knut Eriksmoen, administrerende direktør i DB Schenker.

To modeller i produksjonslinje

Avtalen innebærer at DB Schenker i første omgang forplikter seg til å kjøpe tre lastebiler av merket Volvo FL electric, på 16 tonn. Samme produksjonslinje leverer også lastebil på 26 tonn (FE electric).

«Vi er veldig glade for å kunne bidra til at DB Schenker når sine miljømål for transport i hovedstaden. Elektriske lastebiler reduserer ikke bare CO2-utslippene, de vil også bidra til redusert støy».

«Med våre nye elektriske biler, vil vi både kunne møte miljøkravene som stilles til bransjen, samt behovene våre kunder har til å få sine oppdrag utført på en driftseffektiv måte», sier Gunnar Brattli, salgsdirektør i Volvo Norge.

Kjøretøyene vil kunne rulle på norske veier allerede ved første halvdel av 2020.

Milepæl for varetransporten

«Dette er en milepæl for utslippsfri varetransport i Norge. Endelig kommer en av de store lastebilprodusentene i gang med serieproduksjon av store elektriske kjøretøy for bydistribusjon. Samtidig baner det vei for produksjon og utrulling av tyngre utslippsfrie lastebiler og trekkvogner, som samlet vil bidra til store utslippskutt i tungtransporten», sier Christine Holtan Bøgh i ZERO.

«Fremover vil det være behov for en bred virkemiddelpakke for å sikre at den norske elbilsuksessen også kan videreføres til de tyngre kjøretøyene i godstransporten. Den bør legge til rette for en rask utrulling av utslippsfrie lastebiler», avslutter Holtan Bøgh.

Isbrand Ho fra BYD taler onsdag

Isbrand Ho, sjef for Build Your Dream BYD Europe skal på hovedscenen onsdag for å fortelle om deres strategi for elektrifisering av tungtransporten. Og han vil ikke bare snakke om batteribusser som det i dag finnes 42 stykker av i Oslo, men han vi avsløre planene om elektrisk lastebil for Europe.

BYD har vokst i rekordfart siden bedriften ble startet som en liten batteriprodusent tilbake i 1995. Batteriproduksjon er fremdeles den viktigste delen av bedriften, men i dag produserer de også elektriske biler, busser og lastebiler, samt ulike strømlagringsenhetes i alle størrelser. De har også flere prosjekter gående med solcelleløsninger i alle størrelser.

Etterspørselen for elektriske busser har i den siste tiden tatt helt av og dette merker både BYD og andre leverandører av batterielektriske busser. Utfordringene som bransjen står ovenfor er å kunne levere nok busser tidsnok, og få tak i nok batterier til bussene. Prisen på batteriene er på vei nedover, men etterspørselen er stor og dette kan påvirke prisnivået i nær fremtid, mener bransjen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.