Zero konferransen med stor fokus på tungtransport og buss

Årets Zerokonferanse avholdes 6.-7. november i Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo. Konferansen er Norges viktigste møtested for klimaledere og alle som er opptatt av klimaløsninger. En av årets hovedtalere er Isbrand Ho, Managing Director og leder for BYD Europe B.V.

– Vi er veldig stolte over at toppledelsen i Build Your Dreams BYD kommer på ZERO-konferansen for å fortelle oss om den fantastiske reisen selskapet har gjort innen utslippsfri kjøretøyteknologi globalt. Selskapet har ambisjoner for det europeiske markedet, og kan bidra til å endre spillereglene totalt når store volumer av utslippsfrie busser og lastebiler om få år skal innta veiene våre.

– Globale og nasjonale klimamål innebærer en grunnleggende omstilling av hele transportsektoren over på utslippsfrie løsninger, og det på kort tid. BYD vil med sikkerhet ønske å hevde seg i konkurransen om markedene som oppstår og ZERO mener norske politikere allerede i dag må ta aktivt del i diskusjonen om Norges posisjon i gjennombruddet som uansett kommer, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO.

Milliardomsetning på verdensbasis

I følge Forbes Magazine, omsatte BYD for rundt 19 milliarder dollar i 2018, og har 220.000 ansatte på verdensbasis. Selskapet leverer nullutslippsløsninger for transport over hele verden, og har fabrikker blant annet i USA, Europa og Asia. De har også levert busser i Norge gjennom sine leveranser til kollektivselskapet Ruter.

– Kina har verdens største marked for utslippsfrie kjøretøy og de store volumene som på kort tid er rullet ut i Kina viser bare starten på en global endringsreise. BYD er kanskje den viktigste aktøren i verden på elektrifisering av busser, og en spydspiss for det omfattende teknologiskiftet til nullutslippsløsninger som også vil måtte skje i godstransporten . Vi ser frem til å høre mer om dette på konferansen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.