Ytterligere to år med Unibuss i Nordre Vestfold

Vestfold kollektivtrafikk (VKT) forlenger kontrakten med Unibuss i to år til i Nordre Vestfold.

– Vi er glade for forlenget tillit til å kjøre passasjerene i Sande, Hof, Holmestrand og Svelvik, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.

Unibuss’ kontrakt med VKT om busskjøring i Nordre Vestfold utløper i utgangspunktet i 2017, med opsjon om forlengelse. VKT har nå kunngjort at de forlenger kontrakten med to år til 2019.
– Vi er godt fornøyd med det som er levert så langt, og ser frem mot et fortsatt godt samarbeid med Unibuss i Nordre Vestfold, sier Trond Myhre, markedssjef i VKT.
Rundt 60 førere og litt over 30 busser frakter passasjerene tilhørende linjene på denne kontrakten. Kjøreoppdraget omfatter kommunene Sande, Hof, Holmestrand og Svelvik. Noen av linjene strekker seg også inn i Drammen kommune.

– Forlengelsen gir forutsigbarhet i driften, og vil sikre aktivitet og arbeidsplasser frem til 2019, sier Svendsen

Stor arbeidsgiver i regionen
Unibuss kjører i tillegg store deler av de øvrige busslinjene i Vestfold på oppdrag fra VKT. Det ble i fjor sommer klart at en annen kontrakt på busskjøring i Vestfold til en verdi av cirka 1,2 milliarder kroner over åtte år vil tilfalle Unibuss. Denne kontrakten omfatter Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand og Horten, i tillegg til stamlinje 02 fra Holmestrand til Tjøme og Sandøsund. Også denne kjører Unibuss i dag.
– Vi gleder oss veldig til oppstarten av ny kontraktsperiode her nå til sommeren. Alle disse rutene får da helt nye, miljøvennlige busser, sier Øystein Svendsen.
Til sammen har Unibuss rundt 250 medarbeidere i Vestfold knyttet til rutebusskjøring og skolebusskjøring.
Unibuss har også stor turbilvirksomhet og ekspressbusskjøring i Vestfold, gjennom datterselskapene Unibuss Tur og Unibuss Ekspress. Blant annet kjører Unibuss flybussen Torp-Ekspressen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.