YTF, NHO Transport og NTF møtes i dag

Mange stiller seg nå spørsmålet til om helsevesenet i Norge er i stand til å fange opp personer som har personlige problemer. YTF, NTF og NHO samles nå for å se på mulige løsninger for å sikre bussjåførenes hverdag.

– Her er det vel ikke vanskelig å være enig om at dette er dypt tragisk, spesielt for selskapet som opplever dette igjen, ti år etter at en av deres sjåfører ble drept i en lignende situasjon. Dette kunne ha rammet hvem som helst og hvor som helst, og det er nærmest umulig å sikre seg mot slike tragiske hendelser. Man kan si at to ganger på ti år ikke er mye, men det er definitivt to ganger for mye. Kanskje det er på tide å stille spørsmål ved om helsevesenet i Norge er i stand til å fange opp personer som har personlige problemer som gjør at de burde vært på et helt annet sted enn på et offentlig transportmiddel, skriver Svein Furøy i YTF på deres facebookside.

Sammen med NTF og NHO transport vil YTF se på mulige løsninger på kort og lang sikt, herunder en eventuell felles markering etter den tragiske hendelsen på Valdresekspressen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.