Volvo VDS – tryggere hverdag for bussjåføren

I en svensk studie hvor 18 bussjåfører ble nøye fulgt over en periode, så sovnet en bak rattet og flere var i faresonen for å sovne. Volvo har siden ettableringen i 1927 hatt som hovefokus å øke sikker- og trygghet på veien. Nå lanserer de Volvo Dynamic Steering VDS på buss og vet at dette vil hjelpe sjåfører til å kjøre bedre, tryggere og mer avslappet.

VDSEn mer avslappet kjørestil, sammen med riktig søvn vil gi en tryggere bussreise. Volvo har siden 1927 hatt hovedfokus på nettopp sikkerhet i både bil, last og ikke minst buss. Nå lanserer de Volvo Dynamic Steering VDS for å hjelpe bussjåfører til å få en mer avslappet og tryggere hverdag. Hvordan? Jo, de avlaster sjåførens rattutslag og minsker behovet for å anstrenge seg ved store rattbevegelser. Dette sammen med riktigsøvn, førerstol- og rattjustering vil gi en mer avslappet og våken sjåfør.

Den svenske stats veg- og transportsforskningsinstitutt VTI har utført en rekke studier på bussjåførenes hverdag. De har fulgt 18 bussjåfører i ulike aldersgrupper og kjønn over en periode og funnet ut at det en flere viktige faktorer som er med å påvirker tryggheten på bussreisen. Faktorer som en kanskje ikke trodde ville ha en påvirkning i det hele tatt.

Et av disse var skiftarbeid. Sjåfører som jobber skift har større risiko for å værfe trøtte på jobb og er i faregruppen for å sovne bak rattet. I undersøkelsen så hadde de en gruppe sjåfører som kun arbeidet dagtid og en gruppe som kjørte skift. I gruppen som kun kjørte på dagtid var ingen i alvorlig fare for å sovne bak rattet, men klaget på rygg- og nakkesmerter.

I gruppen som kjørte skift var flere i alvorlig fare for å sovne bak rattet, og en person sovnet. Og så her klaget de på rygg og nakke.

I tillegg til ujevn søvn, så er det flere andre faktorer som påvirker sjåførens hverdag. Alt av forstyrrelser, sittekomfort og rattjustering er med å påvirke sjåføren i løpet av en lang arbeidsdag. Volvo har lenge hatt fokus på sjåførens arbeidsplass og har arbeid for å gi en best mulig førerplass med riktig stol, rattjusteringer og avstander til knapper som kan tilpasset stort sett alle type mennesker.

DSC_5281Nå har Volvo tatt enda et skritt i riktig rettning. De har tatt frem Volvo Dynamic Steering som et hjelpemiddel for sjåførene. Systemet har allerede vært på lastebiler i tre år, men er blitt videreutviklet og tilpasset Volvo sine busser. Alle modellene fra bybussen 7900 til toppmodellen 9900 kan levreres med VDS for en relativt lav pris, skal en tro Volvo.

Systemet fungerer med at en liten motor som sitter på rattstammen (vinkelgiret på busser) tar opp ujevnheter i veibanen. Den hjelper den når rattet svinger og det er selvopprettelig både ved kjøring fremover og når en rygger.

– Systemet gjør at en ikke lenger trenger å bøye seg frem når en skal ta store rattutslag. En kan nå sitte korrekt i sjåførstolen og ta jevne rattutslag og la rattet selv rotere seg tilbake til utgangspunktet, sier Peter Danielsson, sjef for sikkerhet i kjøretøy, hos Volvo Bussar.

Ved kjøring på normal vei, vil en merke at rattet er lettere å svinge enn normalt. Men en har fremdeles full kontroll med veibanen. En merker tydelig om en skulle havne på veiskuldere, men vil da lettere kunne justere seg tilbake. Ved dårlig veibane som inneholder hull og dype hjulspor, vil en lettere kunne holde bussen stabil og en vil ikke sitte å kjenne på ujevnheter i rattet. Passasjerene vil merke at bussen går mer snorrett.

– Vi har forsket på dette og ser at det gir en mer avslappet kjørestil, spesielt hos bussjåfører som ofte blir forstyrret av ulike elektroniske løsninger rundt førerplassen og passasjerer. Ved å løfte ytterligere et element bort fra skuldrene vil hverdagen føles lettere, sier han.

DSC_5235VDS blir konstant videreutviklet. Volvo kommer innen kort tid til å tilby systemet også sammen med sensorer som vil være med å holde bussen i senter av veibanen. Om bussen er av ukjent årsak på vei ut av veibanen, vil systemet kunne fange dette opp og hjelpe til å holde bussen på veien. Systemet kan overstyres, da det har en relativt lavt moment/motstad. I tillegg vil det også kunne kompansere for sterk sidevind når en kommer ut på en bro eller ut av en tunnel.

VDS blir foreløpig ikke standard i Volvo busser men eksperter har regnet på at det vil kunne tilbakebetale seg på svært kort tid, når en får redusert sykefraværet. De som har forhåndsbestilt busser siden Busworld 2015, da VDS kom inn i ordrelistene har over halvparten valgt VDS. Også anbudskunder, hvor de ser at dette vil kunne redusere sykefravær blant bussjåfører.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.