Volvo godkjenner HVO også på Euro 6 motorer

Volvo Norge AS godkjenner bruk av drivstoffet HVO for samtlige lastebilmotorer til og med Euro 6. Interessen for det nye biodrivstoffet er stort, men utfordringen kan bli kapasitet i markedet for produksjon. Dette er et drivstoff med bra egenskaper og det gir gode miljøgevinst.

HVO (Hydrerte Vegetabilske Oljer) som til stor del produseres av avfallsprodukter, fungerer som vanlig diesel og reduserer utslipp av CO2 med mellom 30 og 90 prosent, avhengig av hva det produseres av.

Norsk transportbransje jobber med små marginer og drivstoff utgjør omlag 30 % av kostnadene. Investeringer i økte produksjonsvolumer av det nye drivstoffet er direkte avhengig av etterspørselen, som igjen styrer prisene. Man behøver forutsigbarhet over en lengre periode for å satse på drivstoffet.

– Vi anser klimaspørsmålet som en av våre største utfordringer. Det er viktig med en fortsatt satsing på HVO gjennom økt produksjon og med en pris som bidrar til en fortsatt positiv utvikling for HVO i Norge, sier produktsjef Jo Øystein Nyhus i Volvo Norge AS.

Positive resultater fra felttest
Volvo Trucks viste i 2007 syv lastebiler som alle benyttet biodrivstoff, HVO var ett av dem. Noen år senere, i 2013, startet Volvo Trucks sammen med Renova, DHL Freight og OKQ8 i Sverige, en felttest med seks Volvo lastebiler for å se hvordan bruken av 100 % HVO påvirker motorenes ytelse og komponenter.

– Felttesten viser at HVO fungerer utmerket i våre motorer og kan benyttes under de samme forutsetninger som gjelder for tradisjonell diesel. Det går også bra å blande diesel og HVO, sier Tobias Bergman, produktsjef for alternative drivstoff og hybrider i Volvo Trucks.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.