Volvo-batterier får et utvidet livsforløp

Batterier fra elektriske kjøretøy kan med fordel ha et liv nummer to etter at de har gjort sin tjeneste i kjøretøy. Volvokonsernet har nå inngått en avtale med britiske Connected Energy om at selskapene sammen skal utvikle et system for energilagring i batterier fra elektriske nyttekjøretøy.

Volvo er en betydelig leverandør av elektriske nyttekjøretøy, og det samme kommer etter hvert til å gjelde mange av anleggsmaskinene Volvo produserer. I løpet av noen år vil konsernet dermed ha et betydelig antall batterier som ikke lenger egner seg i kjøretøy. Alle batterier svekkes over tid. Når kjøretøybatterier har kommet ned på 80 prosent av sin opprinnelige kapasitet, er de ikke lenger optimale for bruk i nyttekjøretøy og maskiner. Men de har fortsatt en betydelig kapasitet når det gjelder å lagre energi, noe som blir stadig mer aktuelt jo mer av strømmen som produseres av vind- og solkraft.

Det er Volvo Energy som har inngått avtalen med Connected Energy. I likhet med Volvo Buses og Volvo Trucks inngår dette selskapet i Volvo AB.

Gjenbruk av batterier på denne måten reduserer i betydelig grad kjøretøybatterienes påvirkning på miljøet ved at de får vesentlig lenger anvendelse enn bare bruk i elektriske kjøretøy.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.