Viktige regelendringer fra 1. januar 2018

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2018 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Regelverket vil åpne for utprøving av selvkjørende kjøretøy og skal sikre at slik utprøving skjer gradvis, i takt med teknologiutviklingen og innenfor rammer som ivaretar trafikksikkerhet og personvern. Fra ikrafttredelsestidspunktet vil det bli mulig å søke Statens vegvesen, som godkjenningsmyndighet, om tillatelse til slik utprøving.

https://lovdata.no/lov/2017-12-15-112

Ved offentlige anskaffelser av kjøretøy skal det fra 1. januar 2018 stilles krav om maksimalt CO2 utslipp på 85 g/km for personbiler. Busser og lastebiler skal minst tilfredsstille Euro-V krav. Forskriften gjelder for de som omfattes av anskaffelsesloven og de som utfører persontransport etter yrkestransportloven.

https://lovdata.no/forskrift/2017-12-11-1995

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.