Viktig TØI-rapport om sikkerhet i busser

Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført en omfattende undersøkelse av sikkerhet i og rundt busser. Konklusjonen er blant annet at det står bedre til i andre bransjer.

Rapporten fra undersøkelsen var et samtaleemne under bussmessen Busworld Europe i Brussel nylig. Deler av rapporten er viktig blant med tanke på å presse frem strengere EU-krav når det gjelder sikkerheten for bussjåfører.

I rapporten refereres det blant annet til en frontkollisjon mellom to busser i Norge i 2017. Bussene hadde en hastighet av bare ca. 33 km/t. Til tross for den lave hastigheten trengte bussene rundt en meter inn i hverandre. En av sjåførene ble drept og den andre hardt skadet. Lignende ulykker har skjedd med alvorlig utfall. Det oppsiktsvekkende i denne sammenhengen er at det i praksis ikke finnes krav om kollisjonsbeskyttelse for sjåfør i busser, i motsetning til person-, vare- og lastebiler. Sikkerheten for busspassasjerene er imidlertid høy.

TØI anbefaler derfor at det bygges inn beskyttelse i fronten av bussen. Instituttet har i denne sammenhengen sette på kollisjonsbeskyttelsen i moderne tog brukt i både Norge og andre land. Nå er de aktuelle togsettene godkjent for hastigheter i overkant av 200 km/t. En tilsvarende beskyttelse kan derfor gjøres enklere og rimeligere i busser. Viktig i denne sammenhengen er at TØY anbefaler at det utarbeides en egen europeisk standard for sikkerhet i busser. En slik standard vil dermed gjelde i hele EU/EØS og ikke bli gjenstand for det enkelte lands lovgivning.

Passasjerer og myke trafikanter

TØI har også sett på sikkerheten for busspassasjerer og myke trafikanter som ferdes samme områder som busser, ikke minst i byene hvor mange typer trafikanter deler på den samme plassen. Busspassasjerer skader seg når de faller på bussen (bremsing og akselerasjon) og i forbindelse med av- og påstigning. Faktisk skjer det flere skader i slike tilfeller enn når bussen er involvert i trafikkuhell og ulykker. Mulig tiltak er blant annet bedre holdemuligheter i bybusser, samt å påse at passasjerene bruker setebelter i andre typer busser.

Når det gjelder myke trafikanter, som fotgjengere, syklister og brukere av elsparkesykler, peker TØI på at utviklingen går i riktig lei gjennom stadig bedre assistentsystemer for sjåføren. Dette gjelder blant annet sensor- og kamerasystemer som overvåker hele området rundt bussen. Det viser seg også at det skjer en del sammenstøt mellom særlig fotgjengere og de utvendige speilene på bussen. Dette problemet vil kunne løses ved kamerabaserte speil hvor kameraarmene både er mindre og kan plasseres så høyt at slik sammenstøt ikke kan oppstå.

Også organisatoriske tiltak

I tillegg til bedre beskyttelse av bussjåfører foreslår TØI også tre andre tiltak, nemlig flåtestyringssystemer for å legge til rette for myk kjørestil, sikkerhetskulturtiltak, og sikkerhetsstyringssystemer. Når det gjelder sikkerhetskulturtiltak og sikkerhetsstyringssystemer peker TØI på at dette kreves i andre transportsektorer med høyt sikkerhetsnivå, f.eks. luftfart, jernbane og maritim sektor som også bedriver personbefordring, men så snart man går på bussen, er det altså ikke noe krav om dette. Her bør det komme krav til administrasjonsselskapene for kollektivtrafikk og andre som kjøper busstransport gjennom kontrakter med bussoperatører, mener TØI.

Vi har bare kunnet pirke i den omfattende rapporten. De som har behov for å sette seg nærmere inn i den, finner den på DENNE LINKEN.
Rapporten er på engelsk, med sammendrag på norsk.

Illustrasjonen viser obligatoriske (grønt) og frivillige (gult) krav om sikkerhet i (fra venstre) bybusser, turbusser, personbiler og lastebiler.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.