Viktig bransjetreff med klare krav

Fredag 30. april avholdt NHO Transport sitt digitale turbusstreff der politikere fra FrP, Høyre og SV deltok. Blant utfordringene som ble tatt opp var ulikhetene i kompensasjonsordningen ved lease kontra å eie kjøretøyene, strammere kabotasjeregler og arbeid med ny NTP.

Fra Høyre kunne stortingsrepresentant i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Nils-Aage Jegstad informere om at de tar ulike konkurransevilkår i turbussbransjen på alvor, men kunne ikke love noe initiativ til en nasjonal kabotasjeregel for bussbransjen som de har gjort i Danmark, og siktet til EUs arbeid på dette punktet. Jegstad pekte likevel på strengere kontroller og et tydeligere bestilleransvar som viktige momenter i Høyre sitt arbeid videre.

Fra SV og FrP kunne både Arne Nævra og Bård Hoksrud informere om at kabotasje var en viktig sak for begge partier, mens Nævra kunne formidle at SV ønsket seg en lik regel på dette som i Danmark, nemlig en begrensning på maks 7 dager i landet per kalendermåned. FrP støttet også oppom arbeidet rundt tydelige kabotasjeregler på buss, og informerte videre om at partiet i kommende NTP behandling vil være opptatt av ytterligere vegbevilgninger enn det som ligger i nåværende forslag.

Eie vs leie

Et viktig punkt for turbussbransjen har gjennom Covid-19 pandemien vært å likestille kompensasjonsordningen til å dekke busser som er eid av selskapet selv, i tillegg til de som leaser kjøretøy som i dag dekkes. SV og FrP kunne forsikre om støtte på dette punktet i et kommende stortingsforslag som har frist 18. mai for innstilling, mens Høyre ikke kunne støtte en slik likebehandling slik det lå i dag. NHO Transport vil følge opp dette punktet før endelig behandling:

«Vi synes vi fikk flere positive politiske signaler i dag fra politikerne om at de tar bransjens utfordringer på alvor», sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Torstein Clausen Jystad.

«På kort sikt blir det viktig for oss å jobbe politisk for å likestille lån og leasing i kompensasjonsordningen, mens det viktige arbeidet rundt tydeligere kabotasjeregler på buss alltid er like aktuelt. Vi ser at vi etter hvert begynner å få gehør fra de fleste partier om at dette er noe som må gripes fatt i, nemlig å innføre like kabotasjeregler for buss som de har i Danmark», avslutter Jystad.  

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.