– Vi krever en sikrere arbeidsplass!

Bodø: «YTF Region Nord og YTF Region Nordland ønsker å få satt fokus på kollisjonssikkerhet for busser. Dette ønsker vi å gjøre ved å kalle sammen flere interessenter innenfor kollektivtransport. Vi ønsker at det samlet skal stilles krav om at busser i Norge skal ha kollisjonssikkerhet», sier Svein Roger Skoglund, leder Region Nordland. Nå inviterer de sammen til et seminar om temaet på Tekno Arena i Bodø denne helgen.

Nok er nok! Nå krever en samlet bransje bedre sikkerhet for bussjåfører på et nasjonal nivå. Etter mange år med fokus på en mer sikker passasjerområde i bussene, så har arbeidsplassen til de mange bussjåførene i Norge blitt glemt mer eller mindre helt bort.

YTF Region Nord og YTF Region Nordland inviterer bredt til et seminar med fokus på bedre sikkerhet for bussjåfører. Dette vil foregå i Tekno Arena i Bodø 6. og 7. november. Konferansen vil i tillegg bli streamet på ulike sosiale mediakanaler direkte. Det vil i tillegg bli mulig å stille spørsmål til forelesere via mobilapp.

Bedre sikkerhet i eldre busser

Tidligere var bussene bygget på ramme og sjåførene satte høyere opp enn de gjør i dag. Det var derfor mer som tok i mot ved en eventuell kollisjon. I de moderne bussene er vekt og pris viktige detaljer for å kunne vinne en anbudskonkurranse. Derfor har en bygget busser etter dagens krav, og kun det. Og dagens krav sier lite om styrke på bussens hjørne. Området rundt bussjåføren. Og selv om Ruter nå har nedt om at bussene skal tilfredstille ECE R29, så mener bransjen at dette ikke alene er godt nok.

ECE R29 er et krav som sier hvor mye kraft en lastebilhytte skal kunne tåle ved slag rett mot front. Dette kravet kan ikke uten videre flyttes direkte over på buss, men er en god begynnelse for å bedre bussjåførens sikkerhet. YTF ønsker at det kommer tydelige nasjonale krav til bedre sikkerhet for sjåførene.

«Vi har blitt gjort kjent med at noen bussprodusenter har mulighet for å produsere busser med bedre kollisjonssikkerhet enn de har i dag. Dette etterspørres ikke og en av grunnene til det er at bussene blir litt dyrere. Videre er vi blitt gjort kjent med at en oppdragsgiver, nemlig Ruter, har stilt krav om bedre kollisjonssikkerhet. Dette er ikke nok, men en begynnelse. Vi ønsker å få så mye fokus på dette at alle oppdragsgivere i Norge stiller krav om dette. Om vi kommer så langt, er vi av den formening at flere følger etter og vi får bedre og sikrere busser» sier Skoglund.

Flere ulykker med tragisk utfall

Bussbransjen har dessverre opplevd flere alvorlige bussulykker i de siste årene. For kort tid siden kom rapporten fra Havarikommisjonen som satte en pekefinger på at sikkerheten for sjåføren er for dårlig og i noen tilfeller ikke tilstede.

«Vi ønsker ikke flere ulykker, slik som den ved Nafstad 17 nov 2017, der to busser frontkolliderer. En sjåfør omkommer og en blir livsvarig skadd selv om hastigheten bare var så vidt over 30 km/t for begge bussene», sier Skoglund.

«Etter at vi startet planleggingen av møtet har det skjedd nok en ulykke mellom personbil og buss med tragisk utgang. Bussjåføren og en i personbilen omkom så vi ser det at det haster med å få satt kollisjonsikring på buss på dagsorden», legger han til.

Kollisjons beskyttelsen kan forbedres gjennom å endre det internasjonale ECE-regelverket (ECE-66 og ECE-107).Det vil medføre at samtlige produsenter må utvikle egnede, verifiserbare tekniske løsninger for økt kollisjons beskyttelse. Dette perspektivet bør også komme frem i programmet. Vegdirektoratet representerer Norge i en internasjonal arbeidsgruppe.

Bredt med fagpersoner er invitert

YTF har invitert en rekke fagpersoner til seminaret.

Forbundsleder Jim Klungnes fra YTF, Tide Buss, Norgesbuss, kollektivselskaper, fagpersoner fra de største produsentene, importører, Fylkeskommuner og en rekke andre fagpersoner og politikere.

Redaktør Tom Terjesen i Bussmagasinet, Sammen med Arne Danielsen fra YTF vil lede møte som strekker seg over hele lørdagen og søndagen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.