Verdens mest trafikksikre land

For tredje år på rad er Norge verdens sikreste land når det gjelder trafikksikkerhet. I 2017 mistet 106 livet på norske veier, som gjør at Norge er det første landet som noensinne er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere. 

– Dette er ingen hvilepute. En dødsulykke er – naturligvis – en for mange. Men vi er selvsagt glad for at innsatsen som er gjort gir resultater. Utviklingen er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid over tid basert på kunnskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Selv om Statens vegvesen sitter med ansvaret for trafikksikkerhet, er han opptatt av å dele æren med resten av den norske «trafikksikkerhetsfamilien».

– Politiet, helsevesenet, kommunene, fylkene, Trygg Trafikk og andre organisasjoner er svært viktige samarbeidspartnere.

Laveste noensinne
Nedgang fra 135 omkomne i 2016 til 106 i 2017 er en nedgang på 21 prosent. I Europa har bare Estland hatt en større nedgang i fjor, men fra et langt høyere nivå.

I følge OECD er Norge det første landet i verden – siden systematisk innsamling av trafikkulykkedata startet – som er nede i kun 20 omkomne pr. million innbyggere.

2018 har startet med tall som bekrefter en positiv utvikling. I løpet av årets tre første måneder mistet 16 livet i trafikken. Dette er det laveste tallet for et kvartal på minst 70-80 år.

500 trafikkdrepte i uka
25.300 mistet livet på veiene i EU i 2017, viser ny statistikk fra EU-kommisjonen. Dette er 300 færre enn i 2016 (-2 prosent).

Hver uke dør 500 personer i trafikken i EU. Riktignok går utviklingen riktig vei. Sammenlignet med 2010 har EU 6.200 færre drepte på veiene i 2017, noe som er en nedgang på 20 prosent. Mer enn 135.000 ble hardt skadd i EU i 2017.

EU-kommisjonen beregner at samfunnskostnadene for trafikkulykkene i Europa har en prislapp på 120 milliarder euro i året. I Norge er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker beregnet til om lag 30 milliarder kroner pr. år.

Med et gjennomsnitt med 49 trafikkdrepte pr. en million innbyggere, er likevel de europeiske veiene sikrere enn veiene i andre verdensdeler.

Etter Norge med 20 drepte pr. million innbyggere har Sverige (25), Storbritannia (27), Sveits (27), Nederland (31) og Danmark (32) de sikreste veiene i Europa. Sammenlignet med 2016, har Estland og Slovenia det største fallet i trafikkdrepte i EU med -32 og -20 prosent.

Men det er store forskjeller innen Europa. Latvia (70 trafikkdrepte pr. en million innbyggere), Polen (75), Kroatia (80), Serbia (82), Bulgaria (96) og Romania (98) er Europas minst trafikksikre land. 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, sjefen for Statens vegvesen

Mer skal gjøres
– Vi er selvsagt glade for nedgangen vi ser i trafikkdrepte i Norge. Men dette handler om langt mer enn tall og statistikk, sier vegdirektøren.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

– En ytterligere reduksjon i antall drepte og hardt skadde forutsetter en koordinert og styrket innsats hos alle aktører. Vi har satt oss ambisiøse mål, som krever kontinuerlig leting etter nye effektive tiltak og at muligheter som den teknologiske utviklingen gir utnyttes. I tillegg må vi fortsette med det arbeidet vi allerede gjør og som vi vet virker. Mye er gjort og mer skal gjøres.

Foreløpige tall viser at om lag 770 ble drept eller hardt skadd i vegtrafikkulykker i 2017. Dette er en reduksjon på om lag tre prosent – og en forsiktig positiv utvikling mot etappemålet i Nasjonal transportplan om maksimalt 500 drepte og hardt skadde innen 2024 og maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030.

– Utviklingen er imidlertid ikke like positiv for hardt skadde som den er for drepte. Dette understreker viktigheten av å ikke slippe trykket på trafikksikkerhetsarbeidet, sier Terje Moe Gustavsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.