– En veldig gledelig nyhet!

 – Dette er jo veldig gledelig og er i høy grad endringer som bransjen har etterspurt i flere år, sier Helge Kvame hos JVB etter at det ble klart at et mer liberalisert ekspressbussregelverk er kommet ut på høring.

I dag ble det kjent at Samferdselsdepartemenetet sender ut høring på et mer liberalisert ekspressbussregelverk. Det skal nå ikke lenger være behovsprøvd for å søke om ekspressbussrute over 50 kilometer.

– I JVBs ruteområde har vi heldigvis hatt greie forhold, men i deler av landet er ekspressbusstilbudet rasert av fylkeskommunale beslutninger. Går dette forslaget gjennom tipper jeg vi vil se noen gamle ekspressruter gjenoppstå og forhåpentligvis også nye ruter, sier Kvame som ønsker det nye regleverket velkommen når det er klart.

Jobbet lenge for dette
NHO Transport har jobbet over lengre tid for å få en mer liberalisert regleverk for ekspressbussbransjen og Jon H. Stordrange er godt fornøyd med at det nå kommer ut på høring.

– Vi er svært glade for de foreslåtte endringer fra Samferdselsdepartementet. Dette har NHO Transport jobbet med lenge både overfor Stortinget og departementet. Regjeringen har lenge lovet en liberal ekspressbusspolitikk, og nå blir løftet endelig fylt med innhold, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange i en mail.

Alt dette henger sammen med det arbeidet tidligere Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen startet med for en tid tilbake. Han snakket i klartekst under Arendalsuka om ønske om et mer liberalisert regleverk. Spesielt når en nå får større regioner. I dag må ekspressbussene krysse fylkesgrensen for å kunne ta med og sette av passasjerer. Dette har medført at der hvor fylkeskommunen selv ønsker å drive rutevirksomhet, så har de kommersielle ekspressbusselskapene blitt presset ut.

– Jeg ønsker mer liberalisert regelverk for ekspressbussene. Det er på høy tid, sa den daværende Samferdselsministeren under et intervju i august.

Han så også for seg at ny teknologi kan gi nye reisevaner og ville heller kalle det mobiltet. At de reisende kan veksle mellom ulike type kollektivløsninger på en og samme billett eller app. Og ved å liberalisere regleverket, kan også ekspressbusselskapene knyttes tettere sammen mot andre tjenster, både offentlig og privat.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.