– starten på slutten for norsk ekspressbussmarked? Nei, mener Redaktøren

Redaktør Tom Terjesen: – Vil den mer liberaliserte ekspressbussmarkedet bety starten på slutten for norske ekspressbusselskaper? Nei, mener jeg. Det som nå er ute på høring er det næringen langt på vei selv har ønsket.

Det er en realitet at antall reisende med ekspressbuss har gått ned med 40 prosent de siste ti årene. Mye av dette er grunnet rimeligere flybilletter, men andre årsaker er at fylkeskommunene selv har ønsket å kjøre de reisende innenfor fylkes- og regionsgrensen. Dette har ført til at en som eksempel har måtte gå av ekspressbussen ved fylkesgrensen for så ta rutebusser videre til destinasjonen. Og da tildeling av konsesjonen har vært behovsprøvd har flere fått avslag enten hos fylkeskommunen eller Samferdselsdepartementet.

Vår tidligere Samferdselsminister lyttet til bransjen. Han er selv sønn av en bussdisponent og kjente bransjens utfordringer. Sammen med organisasjoner for bransjen arbeidet de seg frem til et regelverk som kan fungere og gi en bedre hverdag for ekspressbusselskapene. Det arbeidet har nåværende Samferdelseminister Jon Gerorg Dale sluttført.

Det at ekspressbusselskapene ikke mottar en eneste krone i subsidier fra staten, og heller ikke får dekket tapet ved honnør og barnebilletter, kan bety at en raskt taper mot det offentlige. Og det offentlige kollektivtilbudet er både tog og rutebuss. De mottar i dag store tilskudd via subsidier.

Ta for eksempel togbillett mellom Oslo og min by, Arendal. Den koster 199 som miniprisbillett. Om en bruker NSB sin egen kalkulator skulle den kostet nær 800 kroner. Staten subsidierer differansen. Bussbilletten mellom Arendal og kristiansand er også subsidiert, tross at bussen kalles ekspress og krysser fylkesgrensen. Den driftes av det offentlige.

Samtidig kjører selskaper som Konkurrenten.no, Nettbuss Ekspress, ValdresEkspressen med mange flere rett forbi passasjerer som gjerne ville blitt med. Men som ikke selskapene kan ta med, da de ikke har lov. Passasjerer som ville økt selskapenes fortjeneste på turen og holdt hjulene igang.

Jeg mener vår tidligigere Samferdselsminsiter hadde god innsikt i bransjen og så fremover. Han ønsket at mennesker selv skal få velge reisemåte på tvers av tilbudene. Ikke låst til et selskap, en reisemåte eller en mobilapp. Men benytte de tilbudene som passer best fra A til Å på en og samme billett. Det er også der tanken bak «EnTur» appen kommer inn. En god løsning, hvor alle selskaper kan melde inn rutidene sine og bli med på billettsystemet om de ønsker, helt gratis. Fordelingen av pengene for turen tar teamet bak EnTur seg av. En fordelingsnøkkel som blir utviklet i samarbeid med alle aktørene.

Men er det noen bakdel med mer liberalisert ekspressbussmarked? Ja, det som kan, og vil skje, er at flere nå vil prøve seg på markedet. Flere vil kanskje satse alt de har og kansje til og med kjøre med lave priser. Men allerede etter kort tid vil en se om markedet er der for dem. Dette vil gå seg til.

Fylkeskommunene og kommunene kan også sette kjepper i hjulene for et sunt ekspressbusstilbud i regi det private. I Trondheim så ønsker de å gjøre det vanskelig ved å begrense hvor en kan stoppe, at en ikke kan ha snutid i sentrum med mer. Dette for å fremme sitt eget tilbud, men ikke øke tilbudet til folket.

Kravet om norsk etablering forblir, det sammen er det med løyve. Det er ikke fritt frem. Det vil ikke bli noe enklere for utenlandske selskaper å komme inn på markedet. De må etablere norske selskaper, drive etter norsk lov og betale norsk minstelønn.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.