– Våre barns penger vi bruker

Mobilitet 2020: Bernt Reintan Jenssen som er leder i Transport 21 og leder i Ruter AS var tydelig på at det er lov å skifte mening, ta til seg læring. Men at vi også må huske at det er våre barns penger vi bruker i dag.

I en fullsatt sal på Clarion Hotell Oslo fikk publikum en klar tale om at en skal være forsiktige med å bruke våre barns penger. Det er også lov å innrømme at en har tatt til seg læring den siste tiden og derfor må endre mening om ulike prosjekter. Mobilitet2020 blir arrangert av Transportøkonomisk institutt og Opplysningsrådet for veitrafikken og har fokus på ulike mobilitetsløsninger og utfordringer.

«Det er helt greit om en politiker innrømmer at prosjektet han har frontet over lang tid kanskje ikke lenger er det rette å bruke penger på. Det er lov å si at en har tatt til seg erfaring og lærdom, sier Bernt Reitan Jenssen, leder av Transport21 og Ruter AS. Og han høstet mye aplaus for sin innholdsrike presentasjon.

Reitan Jenssen gikk rett i strupen på de store prestisjeprosjektene som for eksempel fergefri E39 mellom Sørlandet og Trøndelag. Og at en nå må tenke helt nytt når det kommer til mobilitet.

«Vi må begrense den enorme pengebruken. Husk at dette er våre barns penger vi nå bruker, sier Reitan Jenssen klart og tydelig.

Han var invutert til Mobilitet 2020 for å fortelle om prosjektet Transport21. I dette dokumentet finnes en rekke gode råd og føringer.

«Det kan stilles spørsmål til om en skal jobbe så sterkt med ulike løsninger før en har lyttet til brukeren. Hva er det som er viktigst for dem. Dobbelsspor på en jernbanestrekning eller er det frekvens og kvalitet som skal fokuseres på», sier han og får en hel sal til å nikke enig med hode.

Også Stortingspolitiker Jon Gunnes (V) i Transport- og kommunikasjonskomiteen, som fikk lov å åpne konferansen mente det var på tide å tenke anderledes og ikke kjøre så hardt på for de store samferdselsprosjektene.

«Det kan hende vi bør se en gang til på noen ulike prosjekter. Kanskje det det finnes andre løsninger», sier Gunnes og viser til det kostbare fergefri-E39.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.