Van Hool bygger 30 leddbusser til Belfast

Van Hool har skrevet under på en kontakt med den irske byen Belfast om levering av 30 busser av typen Exqui.City. Dette blir de første høyrerattede BRT-bussene som leveres til Storbritannia. Bussene forventes å være levert i midten av 2018.

Van Hool har sikret seg en kontakt med ”Department for Regional Development of Northern Ireland” for levering av 30 BRT-busser til Belfast i Nord-Irland. Belfast og selskapet ”Belfast Metropolitan Area” satser på BRT, og til å gjøre jobben har byen bestilt 18 meter leddbusser fra Van Hool. Bussene skal betjene en rute på 20 kilometer, og vil koble sammen de viktige bydelene i Belfast.

Det nye BRT-systemet i Belfast skal være med på å gjøre kollektivtrafikken mer tilgjengelig og attraktiv for byens innbyggere. Det blir sanntidsinformasjon på alle holdeplasser, og tilgangen blir lett for alle passasjerer, og de med funksjonshemninger. Det blir billettering ved maskiner på holdeplassene, noe som effektiviserer av- og påstigning. De 30 bussene er en hybrid med drift på diesel og strøm. Dette er de første Exqui.City-bussene Van Hool leverer med rattet på høyre side. Bussene er 18 meter lange, og har en total kapasitet på 106 passasjerer, med 55 sitteplasser. Alle bussene er utstyrt med gratis Wi-Fi.