Utvider kompensasjonsordningen for kommersielle bussruter

– Pandemien har ikke utviklet seg slik vi hadde håpet. Nå er det innført nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredningen i samfunnet. Vi regner derfor med at færre reisende kommer til å bruke kollektivtransport. Regjeringen går derfor inn for å kompensere togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter ut mars 2022. Dersom smitteverntiltakene tilsier det, vil regjeringen vurdere en ytterligere forlengelse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Stortinget har fra før vedtatt å kompensere togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter i 2020 og 2021. Det var ikke lagt opp til slik kompensasjon til neste år. Grunnen var at reisetallene viste en positiv utvikling. Nå har økningen flatet ut, og det er forventet at antallet reisende vil falle som følge av nye smitteverntiltak.

Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 er det allerede lagt opp til å bevilge til sammen 500 millioner i 2021 og 2022 for å kompensere den fylkeskommunale kollektivtrafikken for reduserte inntekter.

Viktig å ikke miste reisende som ellers ville vendt tilbake
– Pandemien og mer bruk av hjemmekontor har gitt nye reisemønstre. Dette vil føre til endringer i kollektivtilbudet, men vi må først vite mer om hva den nye normalen vil være før vi tilpasser oss. Dersom vi kutter rutebudene for mye for tidlig, risikerer vi å miste reisende som ellers ville vendt tilbake, sier samferdselsministeren.

Regjeringen vil nå vurdere bevilgningsbehovet for den økonomiske kompensasjonen til togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter frem til og med mars neste år. Regjeringen vil legge frem et forslag om dette for Stortinget.  

Et bærekraftig kollektivtilbud også i fremtiden
– Støtten til tog- og andre kollektivselskaper er midlertidig. Sammen med relevante aktører i transportsektoren vil vi arbeide langsiktig for at vi også i fremtiden skal ha et godt og bærekraftig kollektivtilbud. Vi har som mål å gi de reisende et bedre kollektivtilbud, slik at flere velger å reise miljøvennlig, også etter pandemien. Skal vi nå våre klimamål, må utslippene fra transportsektoren reduseres. At flere velger å reise kollektivt, er nødvendig for å nå disse målene, sier samferdselsministeren.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.