Utsatt BRT-planlegging i Danmark

Folketinget i Danmark har vedtatt å utsette planleggingen av BRT-system langs Ring 3 i København. Bakgrunnen er nye opplysninger om anleggsøkonomien.

Det vurderes tiltak for å kutte ned på bilismen i København, og det planlegges sporvogn eller BRT-system langs Ring 3 i København. Etter nye opplysninger om høyere utgifter i byggeprosjektet om BRT-prosjektet, er prosjektet foreløpig satt på vent. Den originale prislappen var på 4 milliarder, men nye opplysninger tilsvarer at byggeprosjektet vil koste 7 – 8 milliarder. Bygningsministeren skal derfor legge frem alternative muligheter for et BRT-system til en annen prislapp. Det forskes nå på om BRT vil være et bedre alternativ enn sporvogn.

Det var i 11. time under den andre behandlingen av Folketingset lov om BRT-systemet på Ring 3 at prosjektet ble utsatt. Prosjektet ble satt på vent, og sendt tilbake til behandling i Transport og Bygningsutvalget. BRT er en god kollektivløsning som frakter passasjerer på en god og effektiv måte.