Utfordringer på glatta og brann i buss

2. januar har gitt noen trafikale utfordringer med glatte veier. Og i Moss rykket brannvesen ut til brann i biogassbuss.

Væromslag nyttårsdagen og så kulde 2. januar har skapt noen trafikale problemer flere steder i Norge. På Askøy utenfor Bergen skled en rutebuss med baken ned i grøften. Den slet på det glatte føret.

– Det er meldt om meget glatt kjørebane i området hvor bussen skled av veien, forteller vaktkommandør Ole-Jacob Hartvigsen hos 110 sentralen. Han legger til at det ikke ble meldt inn om personskader.

I Moss rykket brannvesenet ut til brann i buss. Men det var ikke verken flammer eller røyk da de ankom bussen.

Eneste som bekreftet varsel om brann var at det automatiske brannslukkingsystemet var løst ut bak i motorrom.

– Vi fikk melding om røykutvikling, eventuelt brann i en buss på fylkesvei 120 like før Skolt pukkverk i retning Våler. Da vi kom fram hadde utstyret på bussen gjort jobben for oss. Jeg luktet heller ikke noe som antydet at det skulle ha vært noe brann, sier utrykningsleder Ronald Thorvaldsen i Mosseregionen interkommunale brann og redning til Moss Avis.

At det dreiet seg om en biogassbuss ble ikke meldt inn til brannvesenet.

 – Akkurat det visste vi lite om da vi rykket ut. Hadde dette virkelig vært en brann hvor flammene hadde tatt godt tak, måtte vi ha sperret av et stort område og mest sannsynlig latt det hele brenne ned av seg selv, sier Thorvaldsen.

– Dersom det hadde vært tilfelle så ville det neppe blitt noe stort smell, for disse bussene har egne ventiler som tar seg av det som måtte være av flammer fra gassen, legger han til.

Og busselskapet bekrefter at biogassbussene har sikkerhetsventiler som vil slippe ut gassen om en hendelse skulle oppstå. De er dermed ikke farligere enn andre busser.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.