Unibuss sikret fortsatt drift

Fredag 28. juni var det klart at Unibuss er sikret fortsatt drift. Dermed er man i mål med en rekonstruksjonsprosess som startet 13. mai. Men økonomien i selskapet er elendig.

Avtalen om rekonstruksjon er signert mellom Unibuss og kreditorene Sporveien, Ruter og Danske Bank. Administrerende direktør i Unibuss, Atle Rønning, sier at avtalen sikrer fortsatt drift og vil bidra til å løse selskapets finansielle utfordringer på kort og lang sikt.

Et første skritt for å redde selskapet, ble tatt tidlig i juni da Unibuss hevet kontraktene i den såkalte vestregionen og en minibusskontrakt i Follo, omtalt i Bussmagasinet.no 5. juni. Her vil andre aktører etter hvert komme på banen.

Unibuss beholder kontraktene som selskapet inngikk i 2023 når det gjelder Indre by og Oslo øst og fortsetter dermed som operatør for en rekke sentrale linjer i Oslo.

Økonomien

«Alle» uttrykker lettelse over at Unibuss nå kan fortsette virksomheten. En konkurs ville ha rammet store deler av busstrafikken i Oslo og Akershus over natten. Men det økonomiske bakteppet er relativt dystert. Da rekonstruksjonsforhandlingene startet 13. mai, hadde selskapet ubetalte regninger på 100 millioner kroner og bøter fra oppdragsgiver Ruter etter en trøblete vinter, ifølge Nettavisen. Samtidig viser årsresultatet for 2023 i morselskapet Sporveien et underskudd for Unibuss på 439 millioner kroner, som skal være fire ganger så høyt som tidligere antatt.

Ifølge avisen Vårt Oslo må Sporveien ta av egenkapitalen for å berge datterselskapet Unibuss. 300 millioner kroner av gjelden i Unibuss blir konvertert til egenkapital, og samtidig blir det skutt inn 125 millioner kroner i ny egenkapital. Det er altså ingen tvil om at Unibuss står i en svært krevende økonomisk situasjon.

Så kan man selvsagt spørre seg om hvordan det kan ha gått så galt, og kan det gå enda verre? Det elendige årsresultatet for 2023 omfatter ikke de problemer som har vært i busstrafikken i Oslo etter årsskiftet. Hvordan har kontrollen vært i store offentlige selskaper som det her er snakk om? Unibuss er et heleid datterselskap av Sporveien som igjen er et rent kommunalt selskap eid av Oslo kommune. Administrasjonsselskapet Ruter er eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.