Unibuss sier opp tre av sine busskontrakter

Det kriserammede busselskapet Unibuss meddeler i dag, 5. juni, at selskapet sier opp tre av sine kontrakter med trafikkselskapet Ruter. Dette er en del av selskapets rekonstruksjonsprosess med sine kreditorer for å løse selskapets finansielle utfordringer, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Konkret dreier det seg om kontrakt for kjøring med minibuss i Follo, kontraktene for kjøring i Bærum vest og Bærum øst, samt Vestre Aker Vestregionen.

– Det er naturlig at vi som del av den pågående rekonstruksjonsprosessen ser nærmere på alle deler av driften i selskapet, for på best mulig måte å sikre videre drift av Unibuss. Det viser seg krevende å få til en økonomisk forsvarlig drift av busskontraktene i Follo, Bærum og Vestregionen, og derfor hever vi nå disse kontraktene, sier adm. direktør Atle Rønning i Unibuss, som understreker at rekonstruksjonsprosessen fortsatt pågår.

Kontrakthevingen medfører ingen endringer i kollektivtilbudet med buss for de reisende. Bussjåførene som blir berørt, vil kjøre på samme måte som før inntil ny operatør er på plass og overtar arbeidsgiveransvaret.

Ruter har allerede utlyst busskontraktene på nytt og beskriver det som nå skjer som en hasteanskaffelse. Det innebærer å få inn tilbud fra andre operatører som kan ta over Unibuss sine kontrakter og sikrer at tilbudet fortsetter som normalt. Kontraktene vil ha oppstart til høsten, og frem til det vil Unibuss fortsette å kjøre linjene.

Dette berøres

I Follo gjelder kontrakten bestillingskjøring med minibuss. I Bærum ves og øst, samt Vestre Aker Vestregionen er det snakk om et antall linjer fra tre bussanlegg:

Furubakken: Linje 40, 41, 45, 46, 48, 130, 130N, 140, 140E, 140N, 145, 220, 230, 235, 240, 245

Lommedalen: Linje 150, 150E, 2015 (skolelinje), 210A, 210B, 215A, 215B, 265E

Skui: Linje 160, 160E, 220, 240, 240N, 245, 265, 265E

Snuoperasjon

Unibuss er i realiteten truet av konkurs og er nå inne i en gigantisk snuoperasjon. Økonomien i selskapet er krevende og ble ikke lettere etter en trøblete vinter. Unibuss har siden 13. mai vært i en rekonstruksjonsprosess med sine kreditorer. Hva den endelige løsningen for Unibuss blir, avhenger av den videre rekonstruksjonsprosessen, som vil vare noen uker til. Målet er å sikre fortsatt bussdrift for Unibuss.

(Illustrasjon fra Ruters hjemmeside)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.