Undergraver rutebussbransjen

Redaktør Tom Terjesen: Flere ganger om dagen kjører det minibusser til og fra flyplasser i Norge. Mange av disse driver i det en kan kalle gråsonen når det kommer til bruken av turvognløyve, og flere kjører tydelig i rute uten ruteløyve. På sidelinjen står bransje og myndighetene med få muligheter til å få stoppet dette.

Lander en på flyplasser som for eksempel Torp i Sandefjord, så blir en raskt tilbydt busstransport for en rimelig pris rett på utsiden av døren. Her står det innkastere med plakater for mer eller mindre ukjente busselskaper. De har spesialisert seg på å frakte utenlandske arbeidere til og fra flyplassene. Uten rutevognløyve, men på kun turvognløyve.

Bussbransjen har i mange år prøvd å få slutte på denne gråsonedriften. Loven er tydelig på dette feltet. Kjører en fast rute med faste holdeplasser, så skal en ha ruteløyve og godkjenning fra fylkeskommunene en kjører gjennom. Men disse selskapene kjører på turvognløyve og mener de ikke har faste holdeplasser, men kun kjører bestillingsturer. Noe bransjen betviler.

Flere, inkludert undertegnende har sett reklame for disse selskapene hvor de annonserer holdeplasser hvor passasjerer kan stige på eller gå av. Forskjellen fra en normal rutekjøring, er at her bestiller passasjerene bussturen på forhånd. Men uansett så mener bransjen at de i følge loven er innenfor regelverket for rutevirksomhet, slik disse driver i dag.

Da Bussmagasinet tok opp saken for rundt fire år siden, så var det etter tips fra både flyplasser og busselskaper. Den gangen ble flere av disse minibussene stanset av myndighetene og det ble avslørt at de kjørte på delt turvognløyve. Det vil si at de hadde et løyve som flere busser kjørte på, hvor de flyttet over løyve mellom bussene på avtalte steder. Enkelte ble også avslørt å ikke ha løyve i det hele tatt. De begrunnet dette med at det var transport av venner eller bekjente uten noen form for vederlag.

Det å drive rutevirksomhet på rent turvognløyve undergraver rutebussbransjen. De tar kundene fra selskapene som har brukt mye tid og penger for å bygge opp et solid og bærekraftig selskap. Som har jobbet seg gjennom byrokratiet for å få både rutevognløyve og godkjenning til å drive rutevirksomhet. Som har investert i moderne materiell og dyktige sjåfører. De rett og slett ødelegger for dem som driver seriøst i bransjen.

NHO Transport sammen med flere busselskaper har klaget til Statens Vegvesen. I svaret fra Statens Vegvesen kommer det frem forskjellen mellom bruk av turvognløyve og ruteløyve. Men det kan se ut som at lovteksten ikke er tydelig nok. I lovteksten om ruteløyve står det: « Som rutetransport reknast regelmessig transport av personar i eit bestemt trafikksamband dersom transporten står open for alle, og på – og avstigning kan skje på stoppestader som er fastsette på førehand». Myndighetene er noe i tvil om hvorvidt forhåndsbestilt tur med påstigning underveis er helt å regne som rutevirksomhet, mens bransje og NHO Transport mener det er tydelig krav til ruteløyve når en kjører en bestemt rute ved forhåndsmeldte holdeplasser.

Bransjen viser til at det er flere ruter i dag hvor rutebussene kun kjører innom holdeplassen om det er forhåndsbestilte billetter. I Finnmark er det nå satt i gang et prosjekt på nettopp dette, for å spare miljøet for unødvendig utslipp av farlige avgasser. Da ved nettopp å ikke kjøre innom alle holdeplassene unødvendig. Men fremedeles vil dette betegnes som rutetransport og kreve ruteløyve. Ikke så ulikt slik disse minibusselskapene opererer i dag.

Det er helt på sin plass at myndighetene snarest kan få satt en stopper for denne typen ulovelig rutetransport.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.