– Tryggere på skolebussen for barna våre

Med den nye bestemmelsen i vegtrafikkloven blir det alkolås i persontransport mot vederlag på vei.  Setter du deg på en buss eller minibuss kan du da være trygg på at sjåføren er edru.

Etter behandling i Stortinget skal det nå vedtas en ny lovbestemmelse i vegtrafikkloven som gir Samferdselsdepartementet mulighet til å lage forskrift om montering av alkolåser i busser og minibusser som benyttes til kollektivtransport.

– Alkolås i all offentlig transport på vei har vært vår viktigste merkesak de seneste årene, så dette er et stort og positivt steg i riktig retning, sier generalsekretær i MA – rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Loven åpner for at alkolås ettermonteres i busser, minibusser og taxier. I første omgang ser det ut som forskriften kun vil omfatte buss og minibuss. På sikt ønsker MA – rusfri trafikk alkolås i alle nye biler, og Kristoffersen hadde helst sett at taxi var med i forskriften fra dag én.

Passasjeren må være trygg
– Den reisende skal være trygg på at sjåføren er edru, og med alkolås i alle busser og minibusser er vi et godt stykke på vei. For MA – rusfri trafikk er det særdeles positivt at alle skolebarn som er avhengig av skoleskyss, med dette påbudet får den samme, trygge transporten, sier Kristoffersen.

Nå er det nemlig slik at i noen fylker og kommuner har skolebussene alkolås, i andre ikke.

Begrunnelsen for at taxier ikke tas med i forskriften nå er at det må etableres gode og sikre metoder for ettermontering av alkolås for kjøretøygruppe M1 (personbil). Statens vegvesen skal også vurdere erfaringene med innføringen av alkolås i buss og minibuss først.

Flere norske taxiselskap har allerede montert alkolås i hele sin bilflåte, og MA – rusfri trafikk vil følge den videre prosessen med sikte på å få taxier inn i forskriften så raskt som det lar seg gjøre.

Stor trafikksikkerhetsutfordring
– Selv om vi vet at det ikke er mange dødsulykker direkte knyttet til rus i trafikken med buss eller taxi, så er alkolås med på å trygge de reisende og kvalitetssikre transporter. Dersom ulykken skulle være ute er katastrofepotensialet stort, advarer generalsekretæren.

Ifølge dybdeanalyser gjort av Statens vegvesen er det rus i minst 21 prosent av alle dødsulykker.

– Kjøring i rus er en av våre største trafikksikkerhetsutfordringer, og alkolås er en teknologi som kan være med på å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, forklarer Kristoffersen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.