Samferdselsdepartementet vurderer det slik at Tromsø trolig ikke vil nå belønningsordningens mål i løpet av avtaleperioden. Departementet vil likevel betale ut halvparten av det avtalefestede beløpet nå. Dette er 32,25 millioner kroner. Den resterende halvparten betales ut når Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, etter forhandlinger inngår en byvekstavtale med staten.