– Mer trafikkfarligere og dårliger teknisk stand

Statens Vegvesen ser en negativ endring blant russebussene. Fokus er mer på innredning og tema, enn teknisk god stand og trafikksikkerhet.

Gjennom de siste ti årene ser Statens Vegvesen en negativ endring blant russebussene. Før var det mer fokus på det tekniske og mindre på detaljer, som lakk og innredning. Dette har endret seg drastisk de siste årene. Nå er det mer fokus på innredningsløsninger og kostbar lakkering. Mens det tekniske er nedprioritert.

– Det man ser er at de tekniske manglende blir flere og flere i forhold til tidligere år. Sånn som rust, bremsefeil, skader på sikkerhetsbelter og andre trafikkfarlige mangler. Man har også gjengangere som manglende lys innvendig, merking av nødutganger, manglende brannslukker, manglende førstehjelpsskrin, manglende nødhammer og overmalte nødutgangsvinduer, står det i svaret fra Statens Vegvesen til Nordre Aker Budstikke, som først omtalte saken.

Og Statens Vegvesen er bekymret over utviklingen. De ser at det er de samme gamle bussene som ofte går igjen år etter år. De har fått ny lakk og ny innredning, mens det tekniske blir bare i dårligere stand. Dette på tross at det ofte brukes flere millioner kroner i bussen.

– Før gjorde man ikke så mye med bussene, man malte bussen utvendig så kjørte man. Mens nå bygges det om med barer, store musikkanlegg og store kostbare endringer innvendig i bussen, skriver Statens Vegvesen.

De ser at denne fokusen får konsekvenser for trafikksikkerheten og frykter alvorlig ulykke.

– Det har vært en stor utvikling når det gjelder russebusser. Budsjettene til bussene har blitt større, mens bussene er de samme. Det vil si at bussene blir eldre og i dårligere teknisk stand. Dette medfører større slitasje og en mer trafikkfarlig buss.

Forleden var det åpen dag hos Statens Vegvesen hvor russen kunne få kontrollert deres kjøretøy. I Arendal var hele 55 russebiler av ulike størrelser innom stajonen for en gratis sjekk, men kun 11 kjøretøy ble godkjent. På disse kontrollene så blir alt fra bremser til innredning sjekket. Også materiellvalg med tanke på brannsikkerhet blir sjekket. Denne kontrollen er frivillig for russen og kommer i tillegg til periodisk kjøretøy kontroll som utføres av eksterne verksteder.

Oslo var først ute med å ta i bruk russebusser for mange år siden. Nå har antall russebusser i hovedstaden gått noe tilbake, mens den har økt ellers i landet.

– Ja, man ser at russen i Oslo ikke er så opptatt av buss i den grad de var for 10 år siden. Oslo var det stedet der man først tok i bruk buss. Mens man i dag ser at dette fenomenet har spredd seg ut i distriktene. Man har halvvert antall busser i Oslo denne 10-årsperiode, skriver Statens Vegvesen i brev til Norde Aker Budstikke.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.