Følg forskrifter og regler

Nå er russetiden her igjen. Og mange bussjåfører tar seg ekstrajobb for å kjøre våre håpefulle trygt og sikkert mellom de mange russearrangementene, men husk å følge forskrifter og regler. Det kan koste dere dyrt om dere ikke gjør.

Ferskt i minner fra året før var media ganske så fulle av artikler om sjåfører som ikke hadde papirer i orden eller kjørte med for mange ombord.

Bussmagasinet hadde flere saker på våren 2017 om russekull som bevist søkte etter sjåfører som kunne bryte loven. Sjåfører som bevist ville tillate flere ombord i bussen enn hva den var godkjent for.

Det er viktig å vite at det er bussjåføren som alene har ansvar for at bussen er i teknisk god stand, at ikke antall passasjerer er over tillat antall, har dokumenter i orden og forholdet seg til Kjøre- og Hviletider.

Som sjåfør på en russebuss må en ha førerkort til det kjøretøyet en skal kjøre. Ha kjøreseddel og godkjent etterutdanning kode 95. Så lenge du får betalt for turen, om det så er en pølse på bensinstasjonen, så er det mot vederlag. Og blir en stanset v myndighetene, så krever de å se at du har alt i orden.

Kjøre- og Hviletid reglene har få unntak, og de er du pliktig til å eventuelt kunne dokumenter. Er bussen pliktig til å ha godkjent skriver, så må en påse at denne er godkjent og at en kjører etter forskriftene. På Statens Vegvesen sine nettsider så finner en reglene for Kjøre- og Hviletider.

Antall personer bussen som er oppført i vognkortet er endelig. Er bussen bygget om, så skal den vises til Statens Vegvesen og utstedes med nytt vognkort. Riktig antall seter og riktig antall eventuelle ståplasser må ikke overskrides. Det er sjåførens ansvar. Brudd på dette kan føre til anmeldelse og kjøreforbud frem til riktig antall passasjerer er riktig.

Bruker en litt tid på å sette seg inn i regler og forskrifter, vil en kunne få en trivelig tid med ungdommene. Og er en glad i å kjøre buss på nattestid med høy musikk, er dette kanskje noe for deg.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.