Trafikkdrepte går ned i hele Norden

Det er ikke bare Norge som opplever færre trafikkdrepte. Både i Sverige, Danmark, Finland og på Island går antall omkomne på vegene ned.

I Norge mistet 154 livet på norske veger i 2012, som er 14 færre enn i 2011 og det laveste tallet siden 1950. I forholdet til gjennomsnittet i alle år siden tusenårsskiftet på 250 drepte, har vi nå nesten 100 færre trafikkdrepte. Finnmark hadde ingen trafikkdrepte i 2012, som det første fylke gjennom et helt kalenderår siden man starter å føre nasjonal statistikk i 1939.

296 i Sverige
I Sverige omkom 296 personer på svenske veger i 2012, noe som er det nest laveste tallet siden 1940-tallet. Dette er en nedgang på 23 etter at 319 mistet livet i 2011.

Tidenes laveste
I Danmark er ikke de offisielle tallene klare. Men danske Vejdirektoratet gikk i jula ut med en prognose på 180 drepte på danske veger, som er tidenes laveste tall.

– Dermed er 2012 det fjerde år på rad med nedgang i antallet trafikkdrepte. Ikke siden man startet med å registrere trafikkulykker i 1930, har antallet vært så lavt. Det er flere forklaringer på nedgangen. Men den avgjørende forklaring er, at trafikantene har fått en mer sikker adferd: Hastighetene på de danske vegene har gått ned, færre kjører ruspåvirket, flere er oppmerksomme i trafikken, bruken av sikkerhetsbelte er blitt bedre og det samme gjelder bruken av sykkelhjelm. Dessuten har en større respekt for bøter og politiets kontroller også bidratt til større trafikksikkerhet, skriver det danske Vejdirektoratet.

Lavest siden krigen
Finland jubler også over en positiv utvikling. De foreløpige tallene fra Liikenneturva (Trafikskyddet) forteller at 260 mennesker mistet livet i 2012, som er en nedgang på 10 prosent sammenlignet med året før og det laveste tallet siden krigen.

Også på Island kan glede seg over nedgang. I 2012 omkom ni på islandske veger, som er en nedgang på tre fra 2011. På Island har tallene de siste årene svinget litt, men viser en nedadgående tendens. I 2007 omkom 15, 12 i 2008 12, 2009 med 17 trafikkdrepte og åtte i 2010, sier tall fra Vegagerdin.

Rekordlav risiko
Med de offisielle 2011-tallene fant SSB ut at ulykkesrisikoen med dødelig utgang i Norge, regnet per 100 000 innbyggere, var på samme nivå som i Sverige. Sverige hadde 3,4 omkomne per 100 000 innbyggere i 2011. Tall for Danmark og Finland viser henholdsvis 4 og 5,4 omkomne per 100 000 innbyggere. Til sammenlikning var risikoen for å omkomme i trafikken på 14,5 i Norge i 1970. Dette er det høyeste som er registrert.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.