Tide søker ruteløyve for Polarekspressen

Tide Buss AS sendte nylig ruteløyvesøknad for å starte nye ekspressbussruter i Nordland og Troms og Finnmark fylke. Rutene skal forsterke det offentlige tilbudet for kollektivtransport i regionen og gjøre det mer attraktivt for både fastboende og turister å velge miljøvennlige og bærekraftige reiser. Det nye tilbudet vil få navnet Polarekspressen.

Tide Buss har søkt om ruteløyve for strekningene: – Å i Lofoten – Leknes – Svolvær – Evenes – Bjerkvik – Narvik – Tromsø – Nordkjosbotn – Bardufoss – Setermoen – Bjerkvik – Narvik I sin søknad har Tide lagt opp til en helårlig produksjon, med daglige avganger og fleksible billettløsninger.

Tide ønsker at Polarekspressen skal være i drift fra 1. juli 2022 og har derfor forespurt en rask behandling av søknaden.

– Polarekspressen vil knytte regionen tettere sammen og vi vet at et slikt tilbud vil bety mye for både fastboende og reiselivet langs strekningene. Spesielt for reiselivsnæringen, som er en voksende og viktig næring i regionen, muliggjør Polarekspressen at turister kan lettere forflytte seg og oppleve ulike steder på en miljøvennlig måte, sier produkt- og konseptsjef i Tide Buss AS, Svein Helge Hauge.

– Vi håper fylkeskommunen ser de positive ringvirkningene av et slikt ruteløyve og at vi får et positivt svar, fortsetter Hauge Tide Buss er Norges nest største busselskap og er en stor og viktig aktør i hele Norge. Selskapet kjører rutebuss på oppdrag for fylkeskommunale kollektivselskaper, i tillegg til å være en betydelig leverandør av tur-, fly- og ekspressbusstjenester.

– Tide har over flere år jobbet for å stadig øke vårt tilbud i Nord-Norge og vi har stor tro på utvikling og satsing på kollektivtrafikk i regionen. Vi vil også jobbe aktivt for å styrke samarbeidet med fylkeskommunene, slik at vi sammen kan bedre kollektivtilbudet for de reisende, sier Hauge.

Rutene vil bli profilert under ekspressbussnettverket Nor-Way Bussekspress og billetter til ruten vil bli solgt via www.nor-way.no og om bord i bussen. Ruten vil i sin helhet driftes av Tide Buss AS. Forutsetning for oppstarten er at løyvesøknaden blir godkjent av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.