MB-produksjon i Düsseldorf i 60 år

Vi gratulerer Mercedes-Benz med 60-årsjubileet for produksjon ved fabrikken i Düsseldorf i Tyskland.

Fabrikken er faktisk eldre, men det var i 1962 at Mercedes-Benz tok den over fra en bilprodusent som selskapet eide fra 1958, Auto Union. Forut for dette, men på den tiden Mercedes-Benz eide Auto Union, ble det investert mye i sistnevntes fabrikk i Ingolstadt. Auto Unions produksjon ble konsentrert der, mens Mercedes-Benz startet nyttekjøretøyproduksjon i Düsseldorf. Auto Union ble få år senere kjøpt av Volkswagen, og varemerket fra selskapet, fire ringer som griper i hverandre, er i dag varemerket til Audi som kan sies å være restene etter Auto Union.

Fabrikken i Düsseldorf skulle etter hvert bli Mercedes-Benz sin viktigste produksjonsenhet for lette nyttekjøretøy. Størsteparten har gjennom årene vært kassevogner, men også busser og lastebiler avledet fra kassevognene. Et typisk eksempel på dette var 60-tallsmodellene L319/O319 hvor L319 (L står for Lastkraftwagen) var kassevogner og lastebiler, mens O319 (O står for Omnibus) var minibusser.

Legendariske modellserier som «Bremer» og «Düsseldorfer) har også vært produsert ved fabrikken. Også her finner man bussvarianter. Siden 1995 har Sprinter vært blant hovedaktørene, og fra 2019 har også eSprinter blitt produsert her. Nestegenerasjon eSprinter kommer neste år.

Düsseldorf-fabrikken fokuserer sterkt på bærekraft og miljø, og i løpet av året vil man ha gått over til CO2-nøytral produksjon.

Düsseldorf-fabrikken dekker en flate på 700.000 kvadratmeter og sysselsetter rundt 6.000 mennesker.

En minibuss av typen O319 i produksjon på Mercedes-Benz fabrikken i Düsseldorf på tidlig 60-tall.
Düsseldorf-fabrikken dekker en flate på 700.000 kvadratmeter.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.