Tide satser hardt i Danmark

For en knapp måned siden gikk startskuddet for Tide Buss sitt nye bussanbud i Danmarks fjerde største by, Aalborg. Og dette er det dimensjoner over.

I oppstarten er det snakk om 90 elbusser, som i seg selv er imponerende nok. Men ut over i år og neste år vil det fases inn ytterligere elbusser, slik at man totalt kommer opp i 121 enheter. Blant disse er 14 dobbeltleddbusser med en lenge på 24,5 meter. De vil gå på egne traseer og fungere nærmest som en bybane.

Men det stopper ikke der. Tide har også investert i et helt nytt bussdepot i Aalborg. Dette er det største elbussdepotet i Danmark bestående av et moderne administrasjonsbygg, verksted og vaskehall på totalt 3.150 kvadratmeter og en prislapp på 140 millioner danske kroner.

Depotet har kapasitet til 140 busser og har 124 ladestendere. I alt har ladeanlegget 6500 ampere til rådighet, og hele depotet er bygget med en miljøvennlig profil som minimerer strøm- og vannforbruk. Blant annet er taket bekledd med 300 kvadratmeter med solceller samt mose (sedumstak), og det er utformet et regnvannsbasseng på 4500 kvadratmeter. Det er også etablert et vannrenseanlegg i tilknytning til bussvaskanlegget, slik at de 30.000 årlige bussvaskene vil foregå med gjenbruksvann.

Anbudet i Ålborg har en varighet på 10 år, med et tillegg på inntil 6 års opsjon, 2+2+2. Anbudet er på 8,8 millioner rutekilometer fordelt på 420.000 turer årlig, mens bussjåførene vil legge ned 57.000 arbeidsdager årlig.

De nye bussene til Tide i Aalborg kjører på kontrakt for Nordjyllands Trafikselskab, NT.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.