Tester ut smarte dekk

Automatiserte kjøretøy testes og utvikles over hele verden, men en av de mest lovende eksemplene på dette skjer i Finlands skoger. Der tester Stora Enso nå ut selvkjørende lastebiler, utstyrt med smarte dekk fra Nokian. 

Et økt behov for effektivitet, sikkerhet og bærekraft gjør automatisering av rutinetransporter svært lønnsomt. Dette har skogsindustrikonsernet Stora Enso forstått. På sitt sagbruk i finske Uimaharju, har selskapet investert stort i digitalisering og modernisering, for eksempel ved å bruke droner til å måle tømmer. Nå tester de ut enda en nyvinning; en selvkjørende lastebil som flytter sagflis inne på sagbruket. 

«Testingen gir oss større innsikt i hvilke miljøfordeler, sikkerhetsfordeler og kostnadsbesparelser denne nye typen kjøretøy kan bety for transporten vår på sagbruket», uttaler Antti Suvinen, Head of Harvesting Operations hos Stora Enso Wood Supply Finland. «I fremtiden kan føreren fjernstyre kjøretøyet fra et kontrollrom, noe som vil føre til økt effektivitet og sikkerhet».

Dekkene spiller en viktig rolle

Værforholdene i nordre Karelia, hvor sagbruket ligger, er svært utfordrende. Dekk blir derfor en viktig faktor for sikkerheten og effektiviteten til de selvkjørende lastebilene. De automatiske styringssystemene har ikke noen følelse for endrede kjøreforhold, slik et menneske har, og trenger derfor nøyaktige og forutsigbare kjøreegenskaper. De er i tillegg svært avhengige av informasjon om dekkenes tilstand, noe som også er en utfordring uten menneskelig vurdering. Det er her Nokians Hakkapeliitta Truck-serie med Intuitu smartdekk-teknologi kommer inn. 

«Nokian Tyres har samlet teknisk ekspertise gjennom sine tidligere prosjekter med selvkjørende kjøretøy, og lanserte nylig smartdekkløsningen Nokian Tyres Intuitu. De kom i første omgang til traktorer, men lanseres etter hvert også til lastebiler og andre kjøretøy», forteller Toni Silfverberg, leder av Sales and Marketing hos Nokian Tyres. «Nøyaktige dekkdata i sanntid er en avgjørende sikkerhetsfaktor ved bruk av selvkjørende kjøretøy, og med Intuitu-smartdekksystemet fra Nokian Tyres er det nettopp det man får».  

Smart, trygt og effektivt

Hensikten med den selvkjørende lastebilen er å forbedre sikkerheten, drivstofføkonomien og effektiviteten ved sagbruket, noe som vil føre til reduserte CO2-utslipp. Dette er også høyt på listen over Nokian Tyres målsettinger.

«Den lave rullemotstanden hos Nokian Hakkapeliitta Truck-dekkene har en direkte positiv innvirkning på drivstofforbruket», forteller Toni Silfverberg. «Nokian Tyres Intuitu-smartdekkfunksjonen overvåker dessuten både dekktemperaturen og dekktrykket. Førstnevnte er avgjørende for å fange opp problemer på et tidligst mulig stadium. Sistnevnte virker inn på drivstofforbruket og dekkets levetid».

I testperioden var sikkerhet det viktigste fokuset. Derfor ble kjøretøyene aldri kjørt i en høyere hastighet enn 20 km/t. I tillegg var lastebilen til enhver tid bemannet med en arbeidsleder som har mulighet til å overta styringen hvis noe skulle gå galt.  

Dekk for fremtidige behov

I tråd med nevnte målsetting kan Nokian Tyres skilte med en av verdens mest bærekraftige produksjonsprosesser. Den renoverte finske fabrikken i byen Nokia har fått et splitter nytt produktutviklingssenter på 3500 m2 som skal sikre flere dekkinnovasjoner og hurtigere implementering av disse. 

«Fremtidens dekk er digitale», uttaler Toni Silfverberg. «Alt rundt kjøretøy blir mer og mer digitalisert. Da kan ikke dekk henge etter og bare være gummiringer. Dekk må være aktive komponenter. På den måten bidrar de til progresjon og nye muligheter.»  

Ekspertise fra mange områder

Testprosjektet med selvkjørende lastebiler gjøres i samarbeid med finske selskaper med ekspertkompetanse på forskjellige områder. Stora Enso er oppdragsgiver og Mantsinen Group transportoperatør. Det smarte navigeringssystemet og ekstrautstyret til lastebilene er utviklet av Hiab Finland, ekspert på lasthåndtering, i samarbeid med VTT Techenical Research Centre of Finland Ltd. VTT er også med på å utvikle systemsikkerheten, sammen med leverandør av industrielle sikkerhetssystemer – InnoTrafik.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.