Telemark med flest forsinkelser

Yrkestrafikkforbundet har utført en undersøkelse om forsinkelser på ruten blant sine medlemmer. Det er store forskjeller fra fylke til fylke. Telemark topper statestikken med hele 60 prosent forsinkelser på rutetrafikken.

En stresset hverdag, passasjerer som blir oppgitte og ingen marginer til uforutsette ting som oppstår. Slik er en bussjåførs arbeidsdag. Yrkestrafikkforbundet har i 2019 gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer om hvor ofte de er blitt forsinket på ruten sin.

Det er store forskjeller mellom de ulike fylkene i Norge. Fra Telemark som har flest forsinkelser til Hedemark som kommer best ut på listen.

– Forsinkede busser skaper irritasjon for passasjerer, stress for sjåførene og er samfunnsøkonomisk skadelig. Om en buss med 50 passasjerer er 10 minutter forsinket tilsvarer det mer enn en arbeidsdag med venting, uttaler leder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes som selv er bussjåfør.

Yrkestrafikkforbundet mener det finnes flere gode tiltak som kan settes inn.

– Vi vil ha mer satsning på fremkommelighet. I mange byer trenger vi flere kollektivfelt og signalprioritering av kollektivtrafikk i lyskryss. Elbilene må kastes ut av kollektivfeltet slik at bussene ikke blir stående og stampe, uttaler Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet viser til et vedvarende problem hvor fylkeskommunene legger inn urealistiske rutetider på flere av bussrutene. Forbundet mener dette gjøres bevist for å spare penger på anbudene til busselskapene.

– Svært mange rutetider beregnes ut fra forutsetningen om at det er bare, tørre veier og ingen andre biler på veien. Er det veiarbeid, omkjøring og permanente køer legges ikke dette inn i rutetidene. På flere ruter er bussene «dømt» til å bli forsinket før de har begynt å kjøre. Da lurer man passasjerene og skaper unødig stress for sjåførene, avslutter Klungnes.

Fylkesvis oversikt fra mest til minst forsinket:

1. Telemark                       60,00 %

2. Vest-Agder                   55,81 %

3. Hordaland                     49,19 %

4. Trøndelag                      48,75 %

5. Oslo                                 48,44 %

6. Akershus                       46,56 %

7. Finnmark                       44,44 %

8. Aust-Agder                   41,67 %

9. Rogaland                        40,96 %

10. Østfold                         38,46 %

11. Møre og Romsdal     36,84 %

12. Buskerud                     35,94 %

13. Troms                           32,31 %

14. Nordland                     31,71 %

15. Oppland                       27,66 %

16. Vestfold                       27,27 %

17. Sogn og Fjordane     27,12 %

18. Hedmark                     25,00 %

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført elektronisk blant Yrkestrafikkforbundets medlemmer, arbeidstakere i transportbransjen. Mer enn 1.500 bussjåfører besvarte undersøkelsen i perioden sommer/høst 2019. Analyse og rapport er utarbeidet i samarbeid med Netigate.

Svarene representerer de bussjåførene som har svart 4 og 5 på en skala fra 1 til 5 der 1 er «helt uenig» og 5 er «helt enig» på spørsmålet:

«Hvor enig er du i denne påstanden? Jeg er ofte forsinket på ruten jeg kjører.» «Vet ikke» var også et svaralternativ.

Bilde: Farte.no

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.