Tar 79 millioner fra Ruters handlingsrom 

Politikerene fra Oslo og Akershus tar 79 millioner fra Ruter AS sitt handlingsrom. Ruter må ta dette inn med dyrere billetter fra februar 2018.

For å få finansiert Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo må billettprisene opp. Hele 79 millioner kroner må billett prise totalt økes med i 2018.

Men dette er bare halvparten av hva som først lå på borte. Politikerne i Akershus var ikke med på å sette av penger til prosjektet over budsjett slik som Oslo bystyre ønsket,  og dermed måtte Ruter alene stå for pengene.

Når prisene økes, skal Ruter forsøke å skjerme de som reiser ofte med kollektivtransport. Men hvordan prisbildet for Oslo og Akershus vil se ut, vet en ikke enda. 

Og så kan en også forberede seg på prisøkning i 2019 igjen. Den kan bli større enn hva vi vil de i februar neste år. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.