SV fikk unødvendig kritikk, ville kjøre på syntetisk diesel fra EcoFuel

SV er i disse dager på rundreise i Norge. Hele denne reisen skjer i en konferansebuss av merke Setra. VG og flere andre mediekanaler har kritisert SV for valg av kjøretøy, men nå vil SV og bussens sjåfør slå sterk tilbake.

I følge turlederen så jobbet de sterkt med å fremskaffe en så miljøvennlig transport som mulig. De ønsket ikke å benytte helikopter slik som andre politiske partier ved flere slike anledninger har gjort, men ville være miljøbeviste. Etter å ha undersøkt markedet for konferansebusser av nyere dato, så falt valget på en 1998 modell Setra med topp moderne konferanseavdeling og senger. De f0rklarte også til Buss Magasinet at de ikke klarte å oppdrive nyere buss med konferanseavdeling og senger. For å så kunne kjøre så miljøvennlig som mulig ville de kjøre bussen på drivstoffet GTL fra EcoFuel.

– Dette viste seg å være et problem som vi ikke hadde regnet med, sier en talsperson for busselskapet. Han letet land og strand rundt etter GTL, men grunnet de pålagte avgiftene var ikke lenger dette miljøvennlige drivstoffet å oppdrive.

– Vi ville fremstå som miljøbeviste  med en reduksjon av skadelige utslipp med opp til 90 prosent, men måtte gi opp da alle tankene med GTL var tomme, sier han videre. Selv om bussen tilfredstiller Euro II kravene som vil si over en halvering av utslippene til Euro 0 så understreker SV at de helst ville hatt en buss med Euro V motor. Men de understreker samtidig at bussen ikke går på tomgang mer enn aller nødvendigst og helst ikke i det hele tatt.

Nå tar SV med seg GTL avgiftsprobelmatikken tilbake til regjerningen og vil se nærmere på dette. De fikk med seg en del utgaver av Buss Magasinet for å sette seg inn i bakgrunnen for at dddet syntetiske drivstoffet ble pålagt mineraloljeavgift, selv om dette egentlig er produsert av naturgass og biogass som ikke er et mineralsk oljeprodukt.

Buss Magasinet møtte SV-bussen da den var på en snarvisit innom Arendal. Vi fikk en prat med Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim som dere kan lese i Buss Magasinet 9/2011.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.