Suksess med kollektivdagene

På en vanlig tirsdag er det omtrent 950 bybussavganger i Tromsø. Tirsdag 13. november økte vi antallet avganger til over 1250. Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp), sier at dette var en forsmak på fremtidens buss-Tromsø.

Tromsø by fikk sin svenneprøve på om vegnettet tålte så mange avganger på en ordinær tirsdag. Det gikk stort sett fint, med unntak av enkelte forsinkelser. Det graves og bygges fortsatt mye i Ishavsbyen, og det ble kødannelse flere steder på grunn av dette under rushtrafikken.

300 ekstra avganger
– Neste høst iverksettes det nye bussanbudet i Tromsø. Tirsdag markerte vi dette ved å forbedre mobiliteten i Tromsø med 300 ekstra bussavganger på utvalgte bybusslinjer utenfor rushtiden. Spesielt økte vi antallet bussavganger mellom Kvaløya og Tromsøya for å gi enda flere et alternativ til bilen. Vi økte også antallet avganger mellom Hamna og sentrum. I tillegg ble det satt opp flere avganger kveldstid for de som jobber på UNN.

Velger flere å la bilen stå hjemme bare en dag i uka, vil trafikken kunne flyte mye bedre enn i dag, og alle vil merke det med en gang, forteller Prestbakmo.

Takker kundene
Under Kollektivdagene fikk mange passasjerer en ekstra hyggelig busstur med konsert om bord i bussen. Det ble delt ut 500 lunsjpakker på busser og holdeplasser i sentrum. I tillegg delte vi ut gratis busskort og Flaxlodd til folk på farten.

– Vi ville gi de som reiser kollektivt en ekstra påskjønnelse tirsdag. Den enorme veksten vi har hatt skyldes jo nettopp kundene våre. Kollektivdagene er en fin måte å markere at fremtidens bysamfunn står sterkere ved å tenke helhetlige løsninger for mobilitet. Vi har hatt en sterk kollektivvekst i Tromsø, og ved å endre og forbedre tilbudet ønsker vi å stimulere til at enda flere endrer sine reisevaner.

– Jeg er svært tilfreds med at så mange har tatt buss under Kollektivdagene. Jeg har fått rapport om at det tidvis har vært trangt om plassen på enkelte avganger, til tross for alle ekstraturene vi har satt opp, det må jeg innrømme. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at den store etterspørselen også gleder meg, avslutter en fornøyd fylkesråd Ivar B. Prestbakmo.

Kollektivdagene ble arrangert av Tenk Tromsø, som er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Statens vegvesen. Praktisk gjennomføring var det Troms fylkestrafikk og Nobina som stod for.