Faglig påfyll for bussjåfører i Oppland

Opplandstrafikk inviterte til to dager med faglig påfyll på regelverk og praktisk billettering.

Første selskap ut var Nettbuss Gjøvik, som i løpet av disse to dagene sendte rundt 70 sjåfører på kurs. Engasjementet var overveldende.

Sjåføren vår viktigste ambassadør
I planleggingen av kurset har det overordnede målet vært et ønske om å gjøre noe positivt for og med våre fremste ambassadører, sjåførene.

– Sjåførene gjør allerede i dag en svært god jobb, men vi håper at gjennom dialog og kunnskapsdeling skaper enda tryggere sjåfører, som resulterer i flere og mer fornøyde kunder, skriver Opplandstrafikk i en pressmelding.

Program for kurset
Kurset var lagt opp i to deler. Første dag med vekt på «Håndbok for kollektivreiser i Oppland» – kundeservice og produktkunnskap.

Oppgaver som ble løst i grupper gikk på å diskutere gode løsninger på gitte situasjoner som kan oppstå i bussen.

Dag to gikk på praktisk billettering. Her var spørsmålene fra sjåførene mange. Flotte ambassadører fra Unibuss, ved Igor Soltes, Nettbuss Gjøvik representert ved Morten Holm og Trønderbilene Valdres ved Olav Rognås, sammen med Morten Ovesen fra Opplandstrafikk, loste sjåførene trygt gjennom.

Stig Lunde fra Torpa Bilruter er innleid som prosjektkoordinator. Fra Opplandstrafikk deltok ansatte fra alle team, drift, IKT og marked og utvikling.

– Det er viktig å være til stede og lære mer om hvordan hverdagen til sjåførene som kjører for oss er, skriver Opplandstrafikk.

Det er lagt opp til et løp for å få flest mulig av sjåførene inn på kunsen innen mars 2019.