Suksess med buss til 1 krone

Alle innbyggere i Rogaland fikk i september en gavepakke av politikerne. Frem til 7. oktober kunne alle ta bussen for 1 kroner. Dette ble en stor suksess for Kolumbus som nå vurdere å øke kapasiteten permanent.

– Fredag den 5. oktober er den dagen vi i Kolumbus har hatt flest passasjerer med en vekst på hele 22 prosent, sier komunikasjonssjef hos Kolumbus, Grethe Skundberg.

Hun er godt fornøyd med «startpakken» som politikerne gav alle innbyggerne i Rogaland.

– Uken før og uken etter åpningen av bomringen ga politikerne en startpakke til alle innbyggerne i Rogaland. Passasjerene kunne reise for en krone. Vi hadde en økning på 18 prosent første uken etter at bomringen startet, sier hun.

Interessen for å teste ut kollektivtransporten var stor blant innbyggerne og til tider var trengeseln stor ombord i bussene. Dette medførte at Kolumbus måtte sette inn mange flere busser.

– Vi hadde 11 ekstra busser fra eksisterende operatører og 20 ekstra busser fra ekstern operatør som Boreal.  Dette var i forbindelse med startpakken til en krone. Vi har nå 11 ekstrabusser på standby. Og vi vurdere fortløpende om det skal settes inn flere avganger permanent, sier Skundberg.

90.000 flere reisende hver dag
Kolumbus har opplevd en markant økning i antall reisende. Nå gjenstår det å se om denne økningen forblir permanent eller om det vil gå noe ned. Økningen har hatt sammenheng med åpningen av bomring og at alle reisende kunne kjøpe billett til 1 krone via mobilapp til Kolumbus. Så stor suksess var det, at enkelte måtte vente til neste avgang. Bussene var smekk fulle på enkelte avganger.

– Vi har hatt mer enn 90.000 reisende hver dag på Nord Jæren og Dalane og noen ytterst få av disse har måtte vente på neste avgang, men da innenfor 15 minutters margin. Kolumbus har hatt god beredskap og satt inn ekstra busser når avgangene har blitt fulle. Kapasitetsutfordringene var stort sett på to av våre 129 ruter, og fulle avganger ble dublert så raskt det lot seg gjøre, sier Skundberg som legger til at de fortsatt ser en økning i antall passasjerer.

– Vi ser fortsatt en økning, men det er naturlig at det er færre i uke 41 ettersom det har vært høstferie i Rogaland, legger hun til og ser frem til at de får de fektiske tallene på plass når hverdagen er godt i gang.

 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.