Strøm, strøm og atter strøm

Det synes å være bred politisk enighet, både her hjemme og ute, at mest mulig skal elektrifiseres, ikke minst innenfor transportsektoren. Men tar politikerne innover seg at konsekvensen er et sterkt økende behov for produksjon av store mengder fornybar elektrisitet?

En galopperende strømpris forteller oss at det ikke er for mye strøm i det europeiske marked. I den forbindelse tillater vi oss å gjengi i norsk språkdrakt en lederartikkel skrevet av kollega Sascha Böhnke i det tyske fagtidsskriftet Omnibusrevue:

«Vi har ikke for mye strøm i Tyskland, og vi vil ikke ha det med det første.» Dette ble uttalt av næringsminister Robert Habeck som en del av presentasjonen av et lovutkast med det interessante navnet: «Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende» (Lov om digitalisering av energiomstillingen). Det handler i hovedsak om plikten til å installere digitale, smarte strømmålere. Siden Tyskland i økende grad sier farvel til konvensjonell kraftproduksjon, stiller sol- og vindkraft energiprodusentene overfor helt nye utfordringer. Man mener forbrukerne må bli «fleksible» når det kommer til eget strømforbruk. Ta klesvasken når det blåser og støvsug når solen skinner. Og alt dette styres best via en app.

Dette er aktiviteter som muligens kan håndteres fleksibelt. Det vil sannsynligvis være litt mer ubehagelig hvis den lokale strømleverandøren struper ladingen av elbilen eller til og med nekter lading helt i perioder. Og å slå av eller redusere varmeeffekten fra varmepumper passer liksom ikke i et høyt industrialisert land som Tyskland. Og likevel må man ikke lukke øynene for slike problemer, for det er fortsatt helt andre og store utfordringer foran oss, for eksempel innenfor transport. Stadig flere bussoperatører vil kjøre rent elektrisk i byområder i nær fremtid. Og hvis du har sett nøye i våre spalter, kunne du finne meldingen om at Daimler Truck i samarbeid med FlixBus utvikler elektriske langdistansebusser. Slike busser for elektrisk drift skal kunne være i drift innen 2026. Ganske ambisiøst, men alle som kjenner teknologigiganten Daimler Truck vil nok ha rett hvis de mistenker at noe kan skje.

Hvis, ja nettopp hvis, det ikke var for det ubehagelige problemet med økende strømbehov. Helt bortsett fra den elektriske ladeinfrastrukturen for nyttekjøretøy, som så langt har manglet i stor skala. Men spør du «De Grønne», er det ingen problemer som ikke kan løses. Man må bare klamre seg hardt til den tanken, unnskyld, tro på den!

(Lederartikkelen konsentrerer seg om busser, men nå kommer også elektriske lastebiler for fullt, og det øker selvsagt strømbehovet ytterligere.)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.