Strenge tiltak for å hindre smitte i Danmark

I syv nordjyllanske kommuner i Danmark så er det satt i gang de strengeste tiltak for å hindre smitte. Busser får ikke krysse kommunegrensene.

I Danmark ble det sist uke oppdaget en mutert utgave av Covic-19 vuiruset i Mink. Denne er blitt påvist smittet over på mennesker. Derfor ble det satt i gang en rekke tiltak i Danmark for å stanse denne smitten. Alle Mink i landet ble beordret avlivet og en kollektiv nedstenging av omåredet ble satt i gang.

For busstransporten ble det satt i gang store endringer for å nettopp forhindre smitte. All rutekjøring inn og ut av Danmarks syv nordligste kommunder ble stanset. Det er kun gjort unntak for skolebusser. Og kun elever og stundenter med gyldig skolebevis får bli med bussen.

I tillegg ble alle ekspressbusser inn og ut av kommunene innstilt. Men flexbuss systemet skal gå, men kun for de passasjerer som har gyldig grunn. Slik som helsepersonell som arbeider i nabokommunen.

Disse tiltakene skal gjelde frem til 3. november og er gjeldene fra mandag 9. november.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.