Største kollektivkontrakt i Norge starter fredag

Fredag  skiftes  90  prosent  av  Kolumbus bussene  ut  med  splitter  nye  modeller –   samtidig  som  rutetilbudet  oppgraderes  idet  årets  største  anbudskontrakt  i   kollektiv-Norge  starter.

1.juli  2016  markerer  et  epokeskifte  for  kollektivtrafikken  i  Sør­ Rogaland.  Norgesbuss   overtar  busskjøringen  på  Nord­Jæren,  og  Nettbuss  overtar  på  Jæren  og  i  Dalane   med  det  som  utgjør  de  største  anbudskontraktene  i  kollektiv Norge  i  2016.  Den  totale   kontraktssummen  for  de  tre  kontraktene  er  i  underkant  av  fem  milliarder  kroner,  og   kontraktene  tildeles  Norgesbuss  og  Nettbuss  i  åtte  år  med  opsjon  på  ytterlige  to  år.     Et  stort  steg  i  retning  fossilfri  drift   Komforten  på  bussene  økes  når  262  av  nesten  300  av  bussene  byttes  ut  med  splitter   nye  Volvo-­  og  Mercedes-­modeller.

–  Det  blir  et  enormt  løft  for  kvaliteten  på  bussene,  og  vi  gleder  oss  over  at  reisende   nå  får  helt  nye  busser  av  super  kvalitet,  sier Direktør for Kolumbus, Odd Aksland.

98  av  de  nye  bussene  kjører  på  biodiesel,  og  i  september  settes  det  inn  tre  nye  el-­ busser.  Det  vil  da  kjøre  fem  el-­busser  i  ordinær  rutetrafikk  på  Nord-­Jæren.

–  Kolumbus  har  som  mål  at  alle  bussene  våre  skal  være  fossilfrie  innen  2024,  så   dette  er  et  syvmilssteg  i  retning  en  miljøvennlig  drift  av  kollektivtilbudet,  sier  Aksland.

Oppgraderer  rutetilbudet  
Fra  og  med  fredag  1.  juli  vil  noen  ruter  kjøre  annerledes  traseer,  et  fåtall  ruter  legges   ned  og  noen  nye  etableres.

–  Regionens  behov  for  kollektivtilbud  utvikler  seg  stadig,  og  nå  tilpasser  vi  oss  det   nåværende  og  framtidige  behovet,  forklarer  Aksland.

Kolumbus-­direktøren  anbefaler  folk  å  sjekke  Kolumbus’  nettsider  før  de  reiser  med   bussen  på  fredag.  Flere  ruter  vil  blant  annet  endre  rutenummer.

–  Det  vil  si  at  hvis  du  tidligere  har  reist  med  rute  27,  vil  du  nå  reise  med  rute  14,  har   du  reist  med  rute  29,  vil  den  nå  hete  rute  16.  15  bussruter  endrer  nummer,  og  på   kolumbus.no  finner  du  en  oversikt  over  alle  disse.  Det  kan  være  lurt  å  forberede  seg   på  dette  før  man  stiller  seg  opp  på  busstoppet  på  fredag,  anbefaler  Aksland.

Trenger  en  hjelp  til  å  finne  ut  av  de  nye  rutene,  vil  uniformert  Kolumbus-­personell   befinne  seg  ved  Breiavatnet  og  på  Ruten  i  flere  dager  fra  1.  juli.

Sjåførene  er  godt  forberedt
Kolumbus,  Nettbuss  og  Norgesbuss  har  forberedt  seg  til  kontraktovertakelse  og   ruteoppgradering  i  lang  tid.

–  Sjåførene  har  fått  en  omfattende  innføring  i  de  nye  rutene  og  er  svært  godt   forberedt,  både  til  ruteendringer  og  nye  anbud,  sier  Aksland.

Ruteomleggingen  er  blitt  til  gjennom  en  dialog  mellom  samferdselsavdelingen,   transportplanavdelingen,  Kolumbus  og  vegvesenet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.