Største avtale om hydrogenbusser i Europa

Den tyske transportgiganten Deutsche Bahn (DB) har nylig undertegnet en rammeavtale med den portugisiske bussprodusenten CaetanoBus om kjøp av hydrogendrevne busser av typen H2.City Gold. I første omgang er det snakk om 60 busser, og de første bussene skal være i drift fra starten av 2024.

Dette er den største rammeavtalen hittil for busser med brenselceller i Europa. Avtalen gir et kraftig oppsving for CaetanoBus som så langt har levert i overkant av 110 hydrogendrevne busser til flere europeiske byer i Tyskland, Frankrike, Spania og hjemlandet Portugal.

CaetanoBus er det første selskapet som benytter brenselceller fra Toyota i busser i Europa. H2.City Gold er en standard lavgulvsbuss med aluminiumskarosseri som fra 2024 vil bli oppgradert med annengenerasjons brenselceller fra Toyota. De nye brenselcellene er mer kompakte, lettere, mer effektive og gir økt effekt. Toyota begynte utviklingen av brenselceller allerede i 1992, og den nye generasjonen skal sammenstilles ved Toyota Motor Europes forsknings- og utviklingssenter i Zaventem i nærheten av Brussels.

I den nye generasjonen lavgulvsbusser har CaetanoBus integrert det nye brenselcelle-systemet mer effektivt enn tidligere, blant annet ved å utnytte varmen fra brenselcellene til raskere oppvarming av passasjeravdelingen og førerplassen.

H2.City Gold er i tillegg til brenselcellene utstyrt med et batteri på 44 kW og en elektrisk motor om yter inntil 180 kW (tilsvarende 245 hk). Rekkevidden pr. tankfylling er 500 km, altså omtrent som en dieselbuss. I den utførelsen bussen skal leveres til DB, har den en passasjerkapasitet på 34 sittende og 47 stående.

Ser man nærmere på fotoet øverst i denne artikkelen kan man se at fronten har logoene til både Toyota og CaetanoBus. (Foto: CaetanoBus)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.