Store endringer på Haugalandet 1. juli

Nye busser over hele Haugalandet, den første storsatsingen på elbusser i Rogaland og betraktelig flere avganger å velge mellom. 1. juli gir vi Haugalandet et løft i særklasse innen kollektivtrafikken.

Hva består endringen av i grove trekk?

Bussene: alle bussene skiftes ut, som betyr 85 nye busser. 17 av dem går på el, som betyr den første storsatsingen på elbusser i Rogaland. Og 22 av dem blir ekstra lange busser, mot bare åtte før 1. juli.

Sanntidssystemet: sanntid har fram til nå vært svært ustabilt på Haugalandet. Nytt utstyr og system skal sørge for en mer stabil tjeneste.

Rutetilbudet: på hverdager får kundene 59 flere avganger å velge mellom. 42 nye avganger på lørdager. 337 ekstra per uke sammenlignet med i dag.

De største endringene skjer på rute 201, 202, 207 og 209:

På rute 201 og 202 har vi sett at det er få som benytter seg av tilbudet om morgenen. Vi vil derfor halvere avgangene mellom kl. 08 og 10, og i stedet sette inn flere avganger mellom kl. 16 og 18 (når kjøpesentrene stenger).

Rute 202 får en dobling i rushtid. Det blir også flere avganger på kveldstid. Totalt ca. 20 flere avganger per dag.

Det blir en forenkling på rute 207. Før har det vært en lang rute, men nå blir det en materute mellom Torvarstad og Norheim terminal. Her har vi sett at ca. halvparten av de reisende skal til Norheim terminal, de andre må nå bytte buss for å komme til sentrum. Sentrumsbiten kuttes, men området får et bedre tilbud med halvtimesfrekvens.

Rute 208 forenkling/reduksjon – vil nå hovedsakelig kun gå internt i Haugesund flesteparten av turene. Tre av avgangene, de som har hatt flest passasjerer, vil fortsatt gå mellom Haugesund og Kopervik.

Rute 209 dobler frekvens til halvtimes frekvens og vil få utvidet åpningstid, ruten vil forkortes ca. 900 m for å få til en god avvikling (innenfor en time). Vi har sett at det er mange som reiser internt mellom Kopervik og Åkra. Vi ønsker derfor å satse på denne ruten, slik at området får et bedre tilbud.

Rute 210 får en forenkling. Ruten mellom Haugesund og Skudesnes har hatt noen avganger innom Vea, andre ganger har rute 209 gått om Vea. Nå vil det være rute 210 som alltid kjører denne traseen.

Rute X210 har ikke fungert så bra på grunn av mye trafikk og forsinkelser. Denne ruten vil nå få en halvering ettersom vi satser på rute 209 i stedet.

En hyggelig nyhet er også at det vil bli to avganger i døgnet til Bakarøynå (Hasseløy). Denne ruten ble kuttet i 2015 og vil nå komme tilbake som rute 230. Dette er et tilbud som har vært mye etterspurt av eldre på øya. Ruten tar kun ti minutter og vil gå mellom sentrum – Bakarøynå – sentrum.