Ombordtillegg på bussene i Rogaland

Når ombordtillegget innføres i hele Rogaland 20. juni, reduseres risikoen for ran og ombordstigning går kjappere. Samtidig slipper barn, honnør og svaksynte eller blinde tillegget.

Til nå har det kun vært ombordtillegg på Nord-Jæren og i Ryfylke sør. Ombordtillegget er en ekstra avgift på 20 kroner (ti kroner for student og førstegangstjeneste) om du kjøper billett av sjåføren om bord på bussen.

Endringen 20. juni gjør at barn, honnør og de som er svaksynte eller blinde med honnørkort fra Nav slipper ombordtillegget. Endringen vil samtidig gjøre at tillegget gjelder over alt i Rogaland.

Ombordtillegget ble innført på Nord-Jæren allerede 1. januar 2016. Og fra da til 2019 har andelen kontantsalg om bord gått ned fra 69 til 18 prosent.