Spark i baken til Yutong, BYD kan seile frem som vinner

Busselskapet GTT i Torino i Italia har sagt opp kontrakten på 100 Yutongbusser. Grunnen skal være at kvaliteten ved montering av bussene ikke holder mål. Nå kan BYD seile opp som leverandør av de elektriske bussene.

Grupo Torinese Trasporto GTT i Torino lyste for en tid siden ut et anbud på 100 elektriske bybusser. Kontrakten har en verdi på 72 millioner euro som inkluderer 10 års service og batteribytte ved behov. De 50 første elektriske bussene var forventet å settes i drift i løpet av dette året.

Etter en kontroll av produksjonen og montering av busser ble det påpekt løsninger som ikke GTT var fornøyd med. Yutong hadde ikke startet produksjonen av bussene til GTT da representanter fra selskapet besøkte fabrikken. Uenigheten skal derfor ha vært relatert til kvalitetsikringen i prosessen. Yutong bygger sine busser i Kina og sender de med skip til Europeiske kunder.

GTT viste ingen nåde til Yutong og hele kontrakten på 100 busser ble opphevet med umiddelbar virkning. Nå utfører GTT en grundig undersøkelse av BYD som ble nummer to i den opprinnelige konkurransen. Klarer de å oppfylle GTT sine krav, vil de kunne starte levering av busser fortløpende.

BYD har allerede ved flere anledninger levert busser til GTT i Torino. Flere av disse bussene er montert sammen ved deres fabrikk i Ungarn.

Det er ikke første gang kontrakter blir sagt opp. I Bulgarias hovedstad skulle 52 nye elektriske busser settes i drift, men for to uker siden ble også den kontrakten trukket tilbake. Her var det kun et gyldig tilbud etter en grundig gjennomgang. Og kravet er minst to gyldige tilbud.

Yutong leverer i disse dager rundt 100 elektriske bybusser og forstadsbusser til Bergen. Innen kort tid settes disse i drift.

Link til kilde: https://www.electrive.com/2020/10/13/turin-transit-operator-throws-yutong-bus-order-over-board/

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.