Sparer drivstoff ved hjelp av solen

Langt nord i Sverige, nærmere bestemt i Luleå-området, skal München-baserte Sono Motors, Scania og kollektivtrafikkselskapet LLT teste hvilken effekt det har på drivstofforbruket i dieselbusser å hente energi fra solceller på busstaket under realistiske driftsforhold.

Seks busser av typen Scania Citywide K320 har fått tilpassede Solar Bus Kit på taket. Potensialet er å spare 1.100 liter diesel og 2,9 tonn CO2-utslipp pr. buss på årsbasis. Fra før har Sono Motors tilpasset Solar Bus Kit for bruk på MAN Lion’s City og Mercedes-Benz Citaro.

Brukt på et dieseldrevet kjøretøy sørger Solar Bus Kit for å produsere strøm til drift av bussens elektriske tilleggsaggregater og klimaanlegg. Dette avlaster kjøretøyets dynamo, og dermed bruker dieselmotoren mindre drivstoff. Brukt på hybride diesel-elektriske busser kan solpanelene også hjelpe til med å lade batteriene. Både Scania og trafikkselskapet mener dessuten at solpaneler kan benyttes på fremtidige elbusser for å øke rekkevidden.

Det er første gangen Solar Bus Kit blir benyttet på busser så langt nord i verden. Luleå har rundt 48.000 innbyggere, og LLT transporterer rundt 3,5 millioner reisende årlig. Så langt nord i Sverige er vinteren lang og med temperaturer helt ned mot 30 minusgrader.

Sono Motors

Sono Motors er et pioner-selskap innenfor bruk av solcellepaneler på busser, lastebiler, varebiler og tilhengere for å spare drivstoff og dermed CO2-utslipp. Selskapet utvikler også en egen personbil, Sion, som etter alt å dømme blir verdens første elbil med solpaneler til det selskapet kaller en fornuftig pris. Så langt foreligger det over 20.000 reservasjoner av Sion.

LLT

LLT er forkortelsen for Luleå Lokaltrafik AB. Navnet skriver seg fra 1976 da Luleå kommune kjøpte selskapet som så dagens lys allerede i 1923. Dette året startet Arvid hurtig en busslinje i Luleå-området. Buss er kanskje å ta i, ettersom det var snakk om en Maxwell lastebil hvor planet var modifisert til å kunne transportere 8 personer.

Etter hvert økte virksomheten i betydelig grad frem mot midten av 1960-tallet. Men etter hvert fikk flere personer råd til å kjøpe egen bil, og dette påvirket busstrafikken i negativ retning. Da det så som mørkest ut, valgte altså kommunen å kjøpe selskapet for kunne opprettholde busstrafikken.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.