Solaris med nytt liv til batteriene

Solaris lanserte batterielektriske busser tilbake i 2011. Men også før denne tiden produserte de busser med batteripakker. Trolleybusser og busser med hybridteknologi har batteripakker ombord. Nå setter Solaris i gang med et prosjekt for å gi batteriene nytt liv.

De første batterielektriske bussene fra Solaris ble overlevert kunder tilbake i 2011. Nå har disse kjørt over en halv million kilometer og er modne for utskiftning. Derfor setter Solaris nå i gang med et prosjekt for å rebruke batteriene fra disse bussene. Prosjektet har fått navn «Second Life ESS».

«Over tid og som et resultat av driften, så får batterikvaliteten nedover. For å si det enkelt så kan en anta at et batteri går mot slutten av sin levetid i buss når den er under 80 prosent av nytt batteri i kapasitet. Men fremdeles kan batterie leve i mange, mange år. Det kan ha et andre live i stasjonere applikasjoner. Derfor er denne ideen nå satt ut i livet», sier Łukasz Chełchowski, direktør for Office of Development i Solaris.

Han viser til at batteriene kan gi strøm til både bygninger og kjøretøy, men da stasjonert i kontainere eller bygninger. Her kan de benyttes i mange år.

Tilsvarende prosjekter har Bussmagasinet sett på i både Gøteborg i Sverige og ved BYD sitt kontor i Shenzhen i Kina. Her brukes eldre bussbatterier til å drifte bygninger og produksjonslokaler. Og også til å funegre som back-up batterier ved eventuelt strømbrudd.

I London er det utviklet bussdepot, hvor eldre bussbatterier blir lagret i eksterne bygg. Disse batteriene ilades opp når strømmen er rimelig og forsyner de elektriske bussene med strøm når de lades opp. Strømmen fra denne batteribanken og også de parkerte bussene kan sendes i retur ut på strømnettet ved behov, eller når strømnettet ellers i området ikke klarer å levere nok til husstanden.

Solaris sitt prosjekt vil stå klart i 2022 og være et nasjonalt senter i Polen med et arbeid rettet mot å utvikle ulike energilagringsløsninger for batterienes nye liv etter mange år på veien.

Målet med dette prosjektet er å bruke litiumionceller hvis parametere ikke lenger er optimale når det gjelder å levere strøm til kjøretøyer. Men takket være integrasjonen i energilagringssystemer, kan de få et nytt liv. Dermed forlenges livssyklusen til batteriene og behøver ikke å kastes, men kan gjenbrukes. Et lagringssystem laget av brukte batterier utgjør en viktig komponent i det moderne strømnettet, og kombinerer generering av energi fra konvensjonelle og fornybare kilder med lagring og forsyning til sluttkunden. Dessuten sikrer moderne batterilagringsløsninger nettstabilitet, med den stadig økende andelen fornybare energikilder. De øker også kvaliteten på levert strøm og støtter utviklingen av e-mobilitet og mikronett.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.