Søker om å kunne bruke utenlandske busser i rute

I følge NRK kjøpte NSB i 2018 over 33.000 bussavganger for tog. I uke 21 til 32 i år vil NSB ha brukt for alt av bussmateriell som er mulig å oppdrive. Derfor har de nå søkt Samferdselsdepartementet om å også kunne leie inn utenlandske busser om nødvendig, noe bransjen reagerer sterkt på.

NSB melder om at sommeren 2019 vil bli den mest hektiske noen sinne med buss for tog. De har allerede startet arbeidet med å skaffe nok busser. Og NSB ber folk om å tilpasse eventuell ferie til den mest hektiske perioden. I fare for å ikke klare å skaffe nok busser, har NSB nå søkt Samferdselsdepartementet om å kunne bruke utenlandske busser og personell til rutekjøring.

«Vi oppfordrer alle som kan ta ut ferie i perioden det er buss for tog. Men det er utfordrende situvasjon vi kommer opp i. En passasjervektst over mange år, så det er mange reisende som vi må finne alternativer til», sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB til nrk.no.

Og erfaringene fra 2018 tilsier at NSB kan få problemer med å få tilstrekelig med busser til denne perioden. NSB presiserer ovenfor Bussmagasinet at de vil snakke med samtlige busselskaper i Norge og tilby dem oppdrag før de må ta inn eventuelle busser fra andre land.

«Det er viktig for oss å ivareta relasjonene til busselskapene. Dette er ikke et forsøk på å «gå andre veier». Det er i denne søknadden kun snakk om en periode, dersom det norske markedet ikke kan gi oss nok kapasitet», sier plansjef korttidsplan hos NSB, Kennet Løkken Svendsen til Bussmagasinet.

«Om selskapene har nok materiell i denne perioden vil saken være «storm i et vannglass». Da kommer vi ikke til å benytte oss av utenlandske busser», sier han videre.

Uansett er det i følge norsk lov ikke tillatt å kjøre buss i rute med kjøretøy som er registert utenfor Norge. Noe NSB har fått erfare tidligere. For noen år siden var selskapet oppe i samme problemstilling og leide inn rundt 10 busser fra Sverige. Dette ble stanset og NSB har derfor valgt å søke om dispensasjon denne gangen.

Bransjen reagerer sterkt

«Arctic Buss Lofoten AS har levert tjenester til NSB som vi selv ser på som en utstrakt hånd for å hjelpe samfunnet. Men vi er ikke forespurt om vi eller andre kan bistå på andre vilkår enn gjeldene abud», sier en frustrert sjef for Arctic Buss Lofoten AS, Sveinung Johansen.

Han og flere andre selskaper reagere sterkt på at ikke NSB har gått bredt ut å sjekket mulighetene for å benytte norske busser og dermed også forholde seg til norske lover og regler i forkant av søknadden. De reagerer også på at vilkårene i anbudene er for usikre.

«Vi har lange avstander å forflytte våre busser på for å delta på dette, så må vilkårene være bedre enn det som finnes i anbudene i dag. Det blir ikke alltid regningsvarende. Når det i tillegg er så oppstykket brudd der vi risikerer å få en dags kjøring og må stå tille i tre dager, sier det seg selv at vi ikke kan ta risikone ved å kjøre busser og personell ned til Oslo fra Lofoten» sier Johansen.

Bussmagasinet har også vært i kontakt med Samferdselsdepartementet som jobber med saken. De vil besvare vår hendvendelse så snart som mulig.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.