Skattelegger ytterligere i et lavtlønnsyrke

Bussjåfør yrket er fremdeles å ses på som et lavtlønnsyrke. Selv med lønnsøkning i flere etapper, er det fremdeles ikke på et akseptabelt nivå. Med de nye skattereglene som nettopp ble innført, beskattes yrket ytterligere.

Norge trenger nær 1000 nye bussjåføret årlig i årene fremover. I dag utdannes det knappe 300 årlig. I tillegg så øker snittalderen og om kort tid er den nær 60 år. Lønnsmessig er yrket fremdeles å regne som lavtlønnsyrke, selv etter flere justeringer de senere år.

Nå har regjeringen skjerpet skattereglene og beskattet nå også frikort og sterkt rabatterte billetter for ansatte i busselskaper. Dette uten å rådføre seg med sjåførorganisasjonene på forhånd.

For enkelte kan dette betyr en ekstra beskattning på flere tusen kroner årlig. Og dette på toppen av en allerede skjerpet skatteregel.

Regjeringen valgte å i 2018 å se nærmere på skattereglene og viste til at enkelte bussjåføret får frikort som vil ha en verdi på nær 14.000 kroner uten å måtte skatte for dette. Men dette er en godt innarbeidet gode som sjåførene har hatt i en årrekke for deres arebeid for nettopp samfunnet.

NHO Transport og flere andre organisasjoner har klaget på endringen uten at klagene har blitt tatt til følge. De mener også at den nye og skjerpede regelen kom med for kort varsel.

De skjerpede reglene sier at det skal beskattes av hele beløpet om rabatten er mer enn 50 prosent. For en bussjåfør er ofte rabatten vesentlig høyere og sjåførene må dermed beskatte for hele beløpet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.