Snelandia reduserer bruk av ombordtillegget

Etter omleggingen av takstene fra nyttår har det vært rettet kritikk mot Snelandias bruk av ombordtillegg, både for hurtigbåt, ferje og buss. Nå velger Snelandia å fjerne ombordtillegget på enkelte produkter inntil videre.

Fylkestinget vedtok i budsjettet for 2019 innsparinger på samferdselssiden som skulle tas gjennom en kombinasjon av økte priser og kutt i bussrutetilbudet. Krav om innsparinger kommer som en følge av en kostnadsøkning på kollektivtjenestene i 2018 på 13,4 %, noe som var vesentlig høyere enn forventet, og som må dekkes inn gjennom fylkeskommunens budsjett. Økningen i prisene fra 2018 til 2019 kan isolert sett virke drastisk, men dette er samtidig den første reelle prisøkningen foretatt de siste årene, og den gir priser på nivå med flere fylker i landet. 

Takstøkningen fra 2018 til 2019 på de billettprodukter fylkestinget har vedtatt på transport med ferje er på 12,7 %, og for buss 15 %. I tillegg valgte fylkestinget å legge inn økning på enkelte spesialprodukter, så som bysonetakst på buss, som ble økt fra 25 til 40 kroner.

Fylkestinget har også vedtatt å innføre ombordtillegg på ferje og buss, etter samme modell som det har vært på hurtigbåt siste årene, og som er vanlig ellers i landet. Ombordtillegget er ikke en del av taksten, men et gebyr for å løse billett om bord. Dette gebyret unngår man ved å kjøpe elektronisk billett (mobillett).

Kritikken som har kommet siste tiden har spesielt vært rettet mot ombordtillegg knyttet til billettering ved bruk av verdikort. Verdikortløsningen er foreløpig ikke klar for kjøp gjennom mobillett, og det kan derfor oppleves urettferdig å måtte betale ombordtillegg, så lenge man ikke har noe reelt valg med forhåndskjøpt billett.

På bakgrunn av dette har fylkeskommunen og operatørene blitt enige om at bruk av ombordtillegg på Snelandias ruter ved kjøp av og betaling med verdikort opphører umiddelbart. Ordningen gjeninnføres ved kjøp av verdikort om bord når produktet er tilgjengelig på mobil. Endringene anslås implementert i løpet av inneværende uke.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.